American Chemical Society (ACS)

Bezplatné a neomezené publikování v režimu Open Access (dále jen OA) pro korespondující autory z institucí, které jsou členy konsorcia CzechELib:

 • Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
 • Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.
 • Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
 • Knihovna AV ČR, v. v. i.
 • Masarykova univerzita
 • Mendelova univerzita v Brně
 • Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
 • The Extreme Light Infrastructure ERIC (pouze pracoviště Dolní Břežany, ČR)
 • Univerzita Karlova
 • Univerzita Palackého v Olomouci
 • Univerzita Pardubice
 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 • Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.
 • Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.
 • Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
 • Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.
 • Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
 • Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
 • Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
 • Vysoké učení technické v Brně

Neomezené publikování v letech 2023-2025 je umožněno díky laskavé podpoře (finanční i vyjednávací) ÚOCHB AV ČR v.v.i.

Oprávněné časopisy: hybridní tituly, od cca poloviny dubna 2023 jsou též zahrnuty čisté OA tituly (tj. ACS Omega nebo Au journals)

Typ publikací: Tokeny lze použít pro publikaci v časopisech, ale nelze je použít pro elektronické knihy. Způsobilé nejsou ani články, které jsou dodatky, opravami nebo redakčními články.

Trvání smlouvy: 1. 1. 2023 - 31. 12. 2025

Jak autor publikuje článek v režimu Open Access?

Při zaslání (“submission”) manuskriptu autor zvolí svoji instituci. Silně doporučujeme používat institucionální email (slouží NTK/CzechELib v pozdější fázi ke kontrole oprávněnosti autora).

Autoři z ústavů AV ČR: volte váš konkrétní ústav, nikoli variantu "Akademie ved Ceske republiky, Author Ringgold ID: 48311".

Po přijetí (“acceptance”) je autor(ka) v Journal Publishing Agreement Assistant informován(a), že jeho/její instituce je součástí smlouvy s ACS, která umožňuje publikovat v režimu Open Access. Zde autor zvolí “Yes, I wish to publish open access as per the agreement” (pokud si přeje publikovat v režimu Open Access).

Detailní pokyny vydavatele:

Detailní návod od ACS.