Oxford University Press

Bezplatné a neomezené publikování v režimu Open Access (dále jen OA) pro korespondující autory z institucí, které jsou členy konsorcia CzechELib:

 • Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 • Knihovna AV ČR, v. v. i.
 • Masarykova univerzita
 • Národní muzeum
 • Národní technická knihovna
 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 • Univerzita Karlova
 • Univerzita Palackého v Olomouci
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Oprávněné časopisy: plně OA tituly a hybridní tituly, s následujícími výjimkami (níže uvedené časopisy nejsou oprávněné):

 • Astronomy & Geophysics
 • Children & Schools
 • Critical Values
 • European Heart Journal Supplements
 • Health and Social Work
 • Holocaust And Genocide Studies
 • Interactive Cardiovascular and Thoracic Surgery
 • Itnow
 • JNCI Monographs
 • Journal of American History
 • Journal of Computational Design and Engineering
 • Journal Of The ICRU
 • Music Theory Spectrum
 • OAH Magazine of History
 • Progress of Theoretical and Experimental Physics
 • Reports of Patent, Design and Trade Mark Cases
 • Shakespeare Quarterly
 • Social Work
 • Social Work Research
 • The American Historical Review
 • The Library
 • The Year’s Work in Critical and Cultural Theory
 • The Year’s Work in English Studies
 • Translational Animal Science
 • Western Historical Quarterly


Typ publikací: research article, review article, brief report, case report.

Trvání smlouvy: 1. 1. 2023 - 31. 12. 2025

Jak autor publikuje článek v režimu Open Access?

Při zaslání (“submission”) manuskriptu musí korespondující autor (dále už jen "autor") použít institucionální e-mail (Domény jsou uvedeny jako součást transformační smlouvy: fgu.cas.cz; jcu.cz; knav.cz, lib.cas.cz; muni.cz; nm.cz; techlib.cz; ujep.cz; cuni.cz; upol.cz; vscht.cz. Systém by měl správně rozpoznávat i subdomény).

Poté, co manuskript projde úspěšně recenzním řízením a je přijat k publikování (“accepted”):

 • Je předán produkčnímu týmu a dostane unikátní ID.
 • Autor obdrží uvítací e-mail, obsahující unikátní odkaz na licenční a platební systém (Author Services).
 • Pokud identifikátor instituce (Ringgold ID) odpovídá některé z oprávněných institucí (viz výše), obdrží autor druhý e-mail, s instrukcemi, jak využít možnosti bezplatného Open Access publikování v transformační smlouvy.
 • Po žádosti o Open Access má OA administrátor instituce 7 dní na schválení požadavku (vzhledem k neomezenému čerpání nemůže být důvodem pro zamítnutí vyčerpání limitu, ale jiná okolnost - např. již nejste členem dané instituce). Pozor: při zamítnutí žádosti o OA administrátorem instituce musí autor uhradit poplatek APC!