Oxford University Press

Bezplatné a neomezené publikování v režimu Open Access (dále jen OA) pro korespondující autory z institucí, které jsou členy konsorcia CzechELib:

 • Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 • Knihovna AV ČR, v. v. i.
 • Masarykova univerzita
 • Národní muzeum
 • Národní technická knihovna
 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 • Univerzita Karlova
 • Univerzita Palackého v Olomouci
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Oprávněné časopisy: plně OA tituly a hybridní tituly, s následujícími výjimkami (níže uvedené časopisy nejsou oprávněné):

 • Astronomy & Geophysics
 • Children & Schools
 • Critical Values
 • European Heart Journal Supplements
 • Health and Social Work
 • Holocaust And Genocide Studies
 • Interactive Cardiovascular and Thoracic Surgery
 • Itnow
 • JNCI Monographs
 • Journal of American History
 • Journal of Computational Design and Engineering
 • Journal Of The ICRU
 • Music Theory Spectrum
 • OAH Magazine of History
 • Progress of Theoretical and Experimental Physics
 • Reports of Patent, Design and Trade Mark Cases
 • Shakespeare Quarterly
 • Social Work
 • Social Work Research
 • The American Historical Review
 • The Library
 • The Year’s Work in Critical and Cultural Theory
 • The Year’s Work in English Studies
 • Translational Animal Science
 • Western Historical Quarterly


Typ publikací: research article, review article, brief report, case report.

Trvání smlouvy: 1. 1. 2023 - 31. 12. 2025

Pozn.: během ledna 2023 bude probíhat prvotní nastavení systému (OUP přechází na nový systém), články akceptované během této doby budou zpětně převedeny do režimu Open Access bez dalších nákladů. Plné spuštění systému je předpokládáno někdy během února 2023.

Jak autor publikuje článek v režimu Open Access?

Při zaslání (“submission”) manuskriptu musí korespondující autor (dále už jen "autor") použít institucionální e-mail (Domény jsou uvedeny jako součást transformační smlouvy: fgu.cas.cz; jcu.cz; knav.cz, lib.cas.cz; muni.cz; nm.cz; techlib.cz; ujep.cz; cuni.cz; upol.cz; vscht.cz. Systém by měl správně rozpoznávat i subdomény).

Poté, co manuskript projde úspěšně recenzním řízením a je přijat k publikování (“accepted”):

 • Je předán produkčnímu týmu a dostane unikátní ID.
 • Autor obdrží uvítací e-mail, obsahující unikátní odkaz na licenční a platební systém (Author Services).
 • Pokud identifikátor instituce (Ringgold ID) odpovídá některé z oprávněných institucí (viz výše), obdrží autor druhý e-mail, s instrukcemi, jak využít možnosti bezplatného Open Access publikování v transformační smlouvy.
 • Po žádosti o Open Access má OA administrátor instituce 7 dní na schválení požadavku (vzhledem k neomezenému čerpání nemůže být důvodem pro zamítnutí vyčerpání limitu, ale jiná okolnost - např. již nejste členem dané instituce). Pozor: při zamítnutí žádosti o OA administrátorem instituce musí autor uhradit poplatek APC!