De Gruyter

Bezplatné, omezené publikování v režimu Open Access (dále jen OA) pro korespondující autory z institucí, které jsou členy konsorcia CzechELib:

  • Masarykova univerzita
  • Matematický ústav AV ČR, v. v. i.
  • Mendelova univerzita v Brně
  • Národní technická knihovna
  • Univerzita Hradec Králové
  • Univerzita Palackého v Olomouci
  • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
  • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Oprávněné časopisy:

  • Hybridní – omezený počet tokenů na instituci
  • Hybridní a Gold OA – 20 % slevy z APC u ostatních článku v hybridních (sleva, kterou lze uplatnit po vyčerpání tokenů) i plně OA titulech

Typ publikací: research papers, review

Trvání smlouvy: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2025

Jak autor publikuje článek v režimu Open Access?

“Touch free” nastavení

Autor není aktivním účastníkem autorizačního procesu. Instituce skrz NTK schvaluje způsobilé články.

Krok 1:

Při zasílání manuskriptu článku ("submission") autor souhlasí s dohodou o převodu autorských práv (CTA) pro případ, že jeho článek bude publikován v režimu OA pod licencí CC-BY, pokud je k dispozici financování prostřednictvím dohody Read & Publish a publikace OA je možná bez dodatečných nákladů. Souhlas s CTA může nastat v různých fázích procesu zasílání manuskriptu a peer review.

Krok 2:

V dalších krocích procesu systém RightsLink identifikuje článek jako způsobilý pro financování v rámci dohody Read and Publish.

Krok 3:

Instituce je o článku informována (NTK, která je správcem OA pro vydavatelství De Gruyter).

Krok 4:

Instituce se může rozhodnout, zda financování APC v rámci své dohody s De Gruyterem přijme, nebo odmítne.

Krok 5:

a) Pokud je článek schválen, autor obdrží oznámení, že jeho článek bude publikován jako OA.

b) Pokud není článek podpořen, je informován o možnosti publikovat OA zaplacením příslušných nákladů. Pokud si autor nepřeje, aby byl jeho článek publikován v režimu OA, může se v tomto bodě odhlásit zasláním e-mailu na adresu oafunding@degruyter.com.