Karger

Bezplatné a neomezené publikování v režimu Open Access (dále jen OA) pro korespondující autory z institucí, které jsou členy konsorcia CzechELib:

 • Masarykova univerzita
 • Univerzita Karlova a její fakultní nemocnice:
  • Fakultní nemocnice v Motole
  • Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
  • Fakultní nemocnice Plzeň
  • Fakultní nemocnice Hradec Králové
  • Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
  • Fakultní Thomayerova nemocnice
  • Fakultní nemocnice Bulovka

Oprávněné časopisy: plně OA tituly a hybridní tituly.

Typ publikací: Original Paper, Review, Brief Communication, Correction.

Trvání smlouvy: 1. 1. 2023 - 31. 12. 2027

Jak autor publikuje článek v režimu Open Access?

Při zaslání (“submission”) manuskriptu:

 • Korespondující autor by měl použít institucionální e-mail (Domény jsou uvedeny jako součást transformační smlouvy: muni.cz; cuni.cz; fnmotol.cz; vfn.cz; fnplzen.cz; fnhk.cz; fnkv.cz; ftn.cz; bulovka.cz). Systém by měl správně rozpoznávat i subdomény). Vydavatel může alternativně využít ORCID nebo autorem uvedenou afiliaci pro identifikaci oprávnění (eligibility) publikovat bezplatně v režimu OA.
 • Již v této fázi by měl autor zažádat o publikování v režimu Open Access
  • V kroku “Open Access Agreement” volte v položce “Eligibility Requirement” variantu “Eligible”.
  • A uveďte název vaší instituce (musí by být jednou z výše uvedených).

Opt-out: Autoři se mohou rozhodnout pro výjimku a místo toho publikovat svůj článek tradičně (placený přístup, za “paywallem”).


Detailní pokyny vydavatele:
Pokyny krok za krokem naleznete v prezentaci vydavatele Karger pro autory zasílající manuskript.
Informace vydavatele Karger k jednotlivým transformačním smlouvám.