Proběhla nominace EIZ na rok 2021

26. 6. 2020

Po vzájemné spolupráci s institucemi se podařilo kompletně finalizovat výběr nových e-zdrojů, které bude CzechELib zajišťovat pro roky 2021–2022.

Nominace některých EIZ nebyly potvrzeny a v důsledku toho se v letošním roce veřejné zakázky na EIZ vyjmenované níže nebudou realizovat:

  • Scopus
  • Web of Science (včetně WoS Backfiles)
  • SAGE (SAGE HSS Package a SAGE Premier)
  • NRG (časopisy Nature)

Po nominaci EIZ obdrží členské instituce k podpisu Přílohu 1: Výčet EIZ, které budou předmětem dílčích veřejných zakázek pro pověřujícího zadavatele, a jejich předpokládané ceny. Na základě podepsané a zaslané Přílohy 1 pověřenou osobou bude NTK připravovat a rozesílat Smlouvy / Rámcové smlouvy o centralizovaném zadávání (červenec) k podpisu statutárnímu zástupci čl. instituce (e-mailem nebo datovou schránkou).

S vydavatelem Taylor & Francis jednání o cenových podmínkách stále probíhají - nabídky budou členským institucím poskytnuty
k odsouhlasení během příštích 1-2 týdnů.