Emerald

Bezplatné, omezené publikování v režimu Open Access (dále jen OA) pro korespondující autory z institucí, které jsou členy konsorcia CzechELib:

Emerald Engineering eJournal Collection

 • Vysoké učení technické v Brně
 • Západočeská univerzita v Plzni

Emerald Engineering, Computing and Technology

 • Technická univerzita v Liberci

Emerald Information & Knowledge Management

 • ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.

Emerald Library Studies eJournal Collection

 • Masarykova univerzita
 • Moravská zemská knihovna v Brně

Emerald Managements eJournals

 • Vysoké učení technické v Brně
 • Vysoká škola ekonomická v Praze

Emerald Operations, Logistics & Quality eJournal Collection

 • ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.

Emerald Premier

 • Knihovna AV ČR, v. v. i.
 • Národní technická knihovna
 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Oprávněnost Vaší instituce si můžete také ověřit na stránkách Emerald


Oprávněné časopisy: plně OA tituly a hybridní tituly v rámci předplacených kolekcí jednotlivých institucí. To znamená, že časopis,
ve kterém chcete publikovat, musí být součástí kolekce, kterou předplácí vaše instituce.
Seznam titulů v kolekci - zde si můžete ověřit, jestli časopis, ve kterém chcete publikovat, je součástí kolekce, kterou předplácí vaše instituce.

Typ publikací: research, review, brief report, case report a rapid communications article

Trvání smlouvy: 1. 1. 2023 - 31. 12. 2025

Jak publikovat:

 1. Příprava rukopisu
  • vyberte si časopis na stránkách Emerald Publishing (lze filtrovat dle oboru) a zvolte možnost Submit your paper


 2. Zaslání rukopisu
  • přihlašte se pomocí loginu a hesla nebo pomocí ORCID iD do ScholarOne Emerald Publishing:

  • Step 4 - Authors and institutions - použijte prosím institucionální e-mail, systém automaticky rozpozná vaši oprávněnost publikovat bez poplatků

  • Step 6 - Details and comments - potvrďte svůj zájem publikovat v režimu OA zvolením možnosti: “Yes, I want to publish my article as Open Access


 3. Recenzní řízení
  • váš rukopis prochází recenzním řízením

 4. Rozhodnutí o publikování
  • váš rukopis byl přijat k publikování, obdržíte Acceptance letter do 30 dnů byste měli obdržet také link na licenci CC-BY 4.0, vyplňte ji, podepište a pošlete zpátky dle instrukcí
 5. Platba za publikování
  • od autora se nevyžaduje žádná akce - oprávněnost publikování zdarma se potvrzuje automaticky na základě e-mailové domény korespondujícího autora
 6. Publikování článku