Taylor & Francis

Bezplatné publikování omezeného množství článků (za použití tokenů) v režimu Open Access pro korespondující autory z institucí, které jsou členy konsorcia CzechELib.

Členové konsorcia Taylor & Francis:

 • Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
 • Česká zemědělská univerzita v Praze
 • Fakultní nemocnice Ostrava
 • Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 • Masarykova univerzita
 • Matematický ústav AV ČR, v. v. i.
 • Mendelova univerzita v Brně
 • Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského
 • Národní technická knihovna
 • Ostravská univerzita
 • Technická univerzita v Liberci
 • The Extreme Light Infrastructure ERIC (pouze pracoviště Dolní Břežany, ČR)
 • Univerzita Hradec Králové
 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 • Univerzita Karlova
 • Univerzita Palackého v Olomouci
 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 • Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
 • Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i.
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
 • Vysoká škola ekonomická v Praze
 • Vysoké učení technické v Brně
 • Západočeská univerzita v Plzni

Oprávněnost vaší instituce čerpat tokeny k volnému publikování v režimu OA si můžete také ověřit na stránkách vydavatele.

Oprávněné časopisy: časopisy typu Open Select (všechny hybridní tituly).

Typy publikací: Article, Review, Research Article, Review Article, Report, Short Communication, Original Article

Trvání smlouvy: 1. 1. 2023 - 31. 12. 2025

Jak publikovat

Před zasláním článku doporučujeme kontaktovat vaši knihovnu s dotazem na možnost uplatnění tokenů (počet tokenů pro každou instituci je omezen).

Úkony nutné k uplatnění tokenů se provádí až po přijetí článku k publikování.

Potvrzení/zamítnutí oprávněnosti čerpání tokenu doporučujeme knihovnám vyřídit během pěti pracovních dnů od upozornění na nově přijatý článek.

Oprávněnost článku k užití tokenu k volnému publikování v režimu Open Access přes Research Dashboard (RD):

1. Obdržíte e-mail s informací o přijetí článku a možnosti bezplatného publikování v režimu OA:

2. Knihovna byla upozorněna na nově přijatý článek a potvrdila oprávněnost článku k čerpání tokenu:

3. Obdržíte e-mail s informací o potvrzení oprávněnosti článku k čerpání tokenu pro bezplatné publikování v režimu OA:

4. Obdržíte email s odkazem na APA:

5. Vyplňte APA:

 • Potvrďte správnost metadat:

 • Ignorujte (přeskočte tlačítkem NEXT) dotaz na financování (article funding):

 • Potvrďte autorství:

 • Vyberte si licenci (v souladu s Plánem S doporučujeme méně restriktivní CC BY):

 • Uveďte, zda-li je článek vázán na povolení třetí strany:

 • Uveďte, zda-li je článek v konfliktu zájmu:

 • Přečtete a podepište APA - elektronicky, nebo stáhněte PDF (download) - vytiskněte - podepište - naskenujte - nahrajte zpátky (upload):

6. Článek je publikován v režimu Open Access ve vámi vybraném titulu.