Taylor & Francis

Bezplatné publikování omezeného množství článků (za použití tokenů) v režimu Open Access pro korespondující autory z institucí, které jsou členy konsorcia CzechELib.

Členové konsorcia Taylor & Francis:

Vysoké učení technické v Brně
Univerzita Karlova
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského
Česká zemědělská univerzita v Praze
Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.
Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
Matematický ústav AV ČR, v. v. i.
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Masarykova univerzita
Mendelova univerzita v Brně
Národní technická knihovna
ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.
Technická univerzita v Liberci
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Ostravská univerzita
Západočeská univerzita v Plzni

Oprávněnost vaší instituce čerpat tokeny k volnému publikování v režimu OA si můžete také ověřit na stránkách vydavatele.

Oprávněné časopisy: časopisy typu Open Select, jejichž seznam najdete tady.

Typy publikací: Article, Review, Research Article, Review Article, Report, Short Communication, Case Report, Note, Original Article, Guest Editorial

Trvání smlouvy: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2022

Jak publikovat

Před zasláním článku doporučujeme kontaktovat vaši knihovnu s dotazem na možnost uplatnění tokenů (počet tokenů pro každou instituci je omezen).

Úkony nutné k uplatnění tokenů se provádí až po přijetí článku k publikování.

Potvrzení/zamítnutí oprávněnosti čerpání tokenu doporučujeme knihovnám vyřídit během pěti pracovních dnů od upozornění na nově přijatý článek.

Oprávněnost článku k užití tokenu k volnému publikování v režimu Open Access přes Research Dashboard (RD):

1. Obdržíte e-mail s informací o přijetí článku a možnosti bezplatného publikování v režimu OA:

2. Knihovna byla upozorněna na nově přijatý článek a potvrdila oprávněnost článku k čerpání tokenu:

3. Obdržíte e-mail s informací o potvrzení oprávněnosti článku k čerpání tokenu pro bezplatné publikování v režimu OA:

4. Obdržíte email s odkazem na APA:

5. Vyplňte APA:

 • Potvrďte správnost metadat:

 • Ignorujte (přeskočte tlačítkem NEXT) dotaz na financování (article funding):

 • Potvrďte autorství:

 • Vyberte si licenci (v souladu s Plánem S doporučujeme méně restriktivní CC BY):

 • Uveďte, zda-li je článek vázán na povolení třetí strany:

 • Uveďte, zda-li je článek v konfliktu zájmu:

 • Přečtete a podepište APA - elektronicky, nebo stáhněte PDF (download) - vytiskněte - podepište - naskenujte - nahrajte zpátky (upload):

6. Článek je publikován v režimu Open Access ve vámi vybraném titulu.

Oprávněnost článku k užití tokenu přes RD bude potvrzena po podepsání APA (autor podepíše APA a vybere si možnost publikování OA před potvrzením oprávnenosti v RD):

1. Obdrželi jste e-mail o přijetí článku před tím, než byl článek potvrzen v RD:

2. Obdržíte e-mail s odkazem na APA, kterou je třeba vyplnit:

 • Potvrďte správnost metadat:

 • Ignorujte (přeskočte tlačítkem NEXT) dotaz na financování (article funding):

 • Potvrďte autorství:

 • Vyberte si možnost publikování Open Access:

 • Budete přesměrování na Quotation Service, vyplňte potřebné údaje a potvrďte Request Quote:

 • Vyplňte požadované informace a vyberte svou instituci z rozbalovací lišty:

 • Systém rozpoznal vaši afiliaci, potvrďte NEXT:

 • Preview Your Quote - zobrazená sleva (Discount) by měla být 100 % a Amount Payable 0 EUR. Zkopírujte Quote number. Potvrďte I Accept:

 • Potvrďte YES pro Gold Open Access a vložte Quote Number/ID do daného pole:

 • Vyberte si licenci (v souladu s Plánem S doporučujeme méně restriktivní CC BY):

 • Přečtete a podepište APA (elektronicky, nebo stáhněte PDF - download - vytiskněte - podepište - naskenujte - nahrajte zpátky (upload):

3. Obdržíte e-mail s potvrzením žádosti o využití tokenu:

4.Knihovna obdrží e-mail se žádostí o potvrzení oprávněnosti čerpání tokenu

5a. Knihovna potvrdí oprávněnost článku k užití tokenu:

UPOZORNĚNÍ: Pokud knihovna v bodě 5 zamítne oprávněnost článku, obdržíte e-mail o zamítnutí čerpání tokenu k bezplatnému publikování s návrhem dalších možností financování:

5b. Obdržíte e-mail o přijetí článku a jeho oprávnění k bezplatnému publikování:

6. Článek je publikován v režimu Open Access ve vámi vybraném titulu.