Nová Odborná rada projektu PA1 NCIP VaVaI a projektu CzechELib

Odborná rada je poradním orgánem, jehož členy jsou zástupci vysokých škol, Akademie věd ČR a dalších výzkumných organizací nebo institucí označených v rámci CzechELib jako „Odborná veřejnost“ se širokým oborovým záběrem. Jednání rady upravuje Statut a jednací řád Odborné rady.

První setkání rady proběhne 17. června v NTK a kromě běžné agendy se bude diskutovat o publikování v otevřeném režimu.