Náš tým

Garanti klíčových aktivit projektu

Jiří Burgstaller - ředitel CzechELib, hlavní manažer projektu CzechELib, KA1, KA2 a KA7
Jiří Jirát - vedoucí oddělení licenční jednotky projekt CzechELib, KA3 a KA4
Marek Šorm - vedoucí odboru pro informační technologie, ICT služby a infrastrukturu, KA5
Lenka Zmeková / Martina Žigmundová - garanti publicity projektu CzechELib, KA6

Řídicí výbor

Pavel Doleček, předseda / Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Milan Pospíšil, místopředseda / Rada vysokých škol, Česká konference rektorů
Martin Svoboda / Národní technická knihovna
Martin Lhoták / Akademie věd ČR
Gabriela Pokorná / Sekce I Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Jiří Burgstaller / Národní technická knihovna

Projektový dohled

Jan Hátle / Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Odborná rada

Martin Svoboda, předseda / Národní technická knihovna
Jiří Jirát, místopředseda / Národní technická knihovna
Miroslav Bartošek / Masarykova Univerzita
Iva Burešová / Knihovna Akademie věd ČR
Barbora Katolická / Západočeská univerzita v Plzni
Lenka Maixnerová / Národní lékařská knihovna
Hana Nová / Národní knihovna České republiky
Jiří Pavlík / Národní technická knihovna
Jiří Polách / Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky
Svatopluk Rieger / Univerzita Palackého v Olomouci
Radka Římanová / Univerzita Karlova
Marie Skřivanová / Masarykova Univerzita
Věra Svobodová / Mendelova univerzita v Brně
Václav Šubrta / Vysoká škola ekonomická v Praze

Ředitel CzechELib