Náš tým

Garanti klíčových aktivit projektu

Jiří Burgstaller - ředitel CzechELib, hlavní manažer projektu CzechELib, KA1, KA2 a KA7
Jiří Jirát - vedoucí oddělení Licenční a administrativní jednotky projektu CzechELib, KA3 a KA4
Marek Mikušek - vedoucí odboru pro informační technologie, ICT služby a infrastrukturu, KA5
Lenka Zmeková, Hana Rašovcová - garanti publicity projektu CzechELib, KA6

Řídicí výbor

Pavel Doleček, předseda / Univerzita Karlova
Milan Pospíšil, místopředseda / Rada vysokých škol, Česká konference rektorů
Martin Svoboda / Národní technická knihovna
Martin Lhoták / Akademie věd ČR
Gabriela Pokorná / Sekce I Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Jiří Burgstaller / Národní technická knihovna

Projektový dohled

Jan Hátle / Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Odborná rada

Jiří Jirát, předseda / Národní technická knihovna
Tereza Pavlíčková, místopředseda / Národní technická knihovna

Miroslav Bartošek / Masarykova univerzita
Radek Cibulka / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 
Tomáš Kostelecký / Sociologický ústav AV ČR
Libor Krásný / Mikrobiologický ústav AV ČR
Jiří Polách / Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
Václav Šubrta / Vysoká škola ekonomická v Praze
Magdaléna Vecková / Knihovna AV ČR