Proběhlo druhé setkání členských institucí v roce 2021

Děkujeme všem za účast na Setkání zástupců členských institucí CzechELib, které se uskutečnilo 23. září 2021 u nás v NTK a on-line.

Setkání úvodním slovem zahájil ředitel NTK Martin Svoboda, který ve své prezentaci informoval o projektu Národního centra informační podpory (NCIP VaVaI). O pořizování, správě a administraci přístupu k EIZ, včetně jejich výhledu na roky 2023—2027 a tématu Open Access seznámil zúčastněné vedoucí Licenční a administrativní jednotky CzechELib Jiří Jirát. Na závěr setkání proběhla menší diskuze, ve které přednášející zodpověděli položené dotazy.

Prezentace najdete v sekci Dokumenty a fotografie v Institucionálním digitálním repozitáři NTK.

Již nyní se těšíme se na další setkání v roce 2022.