Dokumenty

Základní projektové dokumenty

Metodiky a postupy

Další dokumenty

Prezentace


Základní projektové dokumenty

Statut a jednací řád Odborné rady 9. 4. 2021 (pdf)

Charta projektu 3. 8. 2022 (pdf) - Základní dokument obsahující podrobné informace o projektu CzechELib. Jeho cíle, mise a metody, kterými bude všeho dosaženo. Aktuální verze k 3. 8. 2022 (zahrnující všechny změny do tohoto data)


[ZPĚT NA OBSAH]


Dokumentace k projektovému záměru

Zápis z informační schůzky CzechELib dne 9. 12. 2016 (pdf)

Prezentace CzechELib - technické detaily 9. 12. 2016 (pdf)

Prezentace CzechELib - informační schůzka 9. 12. 2016 (pdf)

Charta IPS pro projekt CzechELib 23. 9. 2016 (pdf) - Prezentace Charty projektu pro Monitorovací výbor

Prezentace Charty projektu pro Monitorovací výbor 23. 9. 2016 (pdf)

Předkládací zpráva pro schválení Charty PV MŠMT 31. 8. 2016 (pdf)

Ustavující schůze Řídicího výboru projektu 11. 8. 2016 (pdf)

Projektový záměr schválený PV MŠMT 26. 7. 2016 (pdf)

2. Kulatý stůl 18. 7. 2016 (pdf)

Jednání k přípravě projektového záměru 21. 6. 2016 (pdf)

Pověřovací dopis náměstka Ing. R. Plagy, Ph.D. 14. 6. 2016 (pdf)

1. Kulatý stůl 29. 1. 2016 (pdf)


[ZPĚT NA OBSAH]


Smlouvy

Smlouva o zajištění a zpřístupnění EIZ v období 2023-2027

Rámcová smlouva o centralizovaném zadávání 2023

Standardní licenční smlouva 2022 NTK-VYDAVATEL_vzor 

Standardní licenční smlouva 2022 NTK-DISTRIBUTOR_vzor

Pověření zástupce členské instituce, 2024 (pdf)

Podepsané licenční smlouvy


[ZPĚT NA OBSAH]


Archiv

Charta projektu 4. 5. 2021 (pdf)

Charta projektu 2. 11. 2020 (pdf)

Charta projektu 31. 1. 2020 (pdf) 

Charta projektu 14. 5. 2019 (pdf)

Charta projektu 1. 3. 2019 (pdf)

Charta projektu 27. 6. 2018 (pdf)

Charta projektu 6. 6. 2018 (pdf)

Charta projektu 28. 3. 2018 (pdf)

Charta projektu 18. 10. 2017 (pdf)

Charta projektu schválená PV MŠMT 31. 8. 2016 (pdf)

Jednací řád Řídicího výboru (pdf)

Statut Řídicího výboru (pdf)

Statut a jednací řád Odborné rady 1. 3. 2017 (pdf) - Definice a přesné složení Odborné rady projektu CzechELib.

Vzorová pravidla pro využívání licencovaných elektronických informačních zdrojů (pdf)


[ZPĚT NA OBSAH]


Metodiky a postupy

Metodiky

Metodika pro nastavení délky licenční smlouvy pro období 2023 až 2027, 2024 (pdf)

Metodika pro výběr EIZ pro roky 2023-2027, verze 1, 2024 (pdf)

Metodika pro přidělování tokenů/APC/článků v rámci licenčních smluv typu Read and Publish, kde je k dispozici cenotvorba na úrovni instituce, pro období 2023, s eventuální revizí i pro další roky (až 2027), 2024 (pdf)

Seznam EIZ a jejich sazby DPH 2024 (pdf)

Podíl sazeb DPH u transformačních smluv (stav k 22. 1. 2024), pro r. 2024, 2024 (pdf)

Metodika pro stanovení práva členské instituce čerpat podporu v rámci CzechELib, 2023 (pdf)

Metodika pro přidělování tokenů/APC/článků v rámci licenčních smluv typu Read & Publish, kde je k dispozici cenotvorba na úrovni instituce, pro období 2023, s eventuální revizí i pro další roky (až 2027), 2022 (pdf)

Metodika pro určení plateb institucí v konsorciu Wiley journals pro licenční smlouvu typu Read & Publish, pro období 2023 až 2026, 2022 (pdf)

Metodika pro nastavení délky licenční smlouvy pro období 2023 až 2027, 2022 (pdf)

Metodika pro výběr EIZ_2023—2027_verze 1, 2021 (pdf)

Metodika rozšiřování konsorcií CzechELib_verze 2, 2020 (pdf)

Metodika výpočtu podílů členských institucí v projektu SCOAP3 pro období 2020 až 2022 (pdf)

Metodika vyhodnocování statistiky využívanosti EIZ_verze 1, 2019 (pdf)

Metodika výběru jednotlivých časopisů pro rok 2018 (pdf)


[ZPĚT NA OBSAH]


Postupy

Postup použití kurzu pro stanovení zálohové platby členské instituci v roce 2024 (pdf)

Jak hlásit nefunkční přístup k EIZ (pdf)


[ZPĚT NA OBSAH]


Archiv

Seznam EIZ a jejich sazby DPH 2023 (pdf)

Seznam EIZ a jejich sazby DPH 2022 (pdf)

Metodika výběru EIZ_verze 5, 2021 (pdf)

Metodika výběru EIZ_verze 4, 2021 (pdf)

Metodika výběru EIZ_verze 3, 2020 (pdf)

Metodika výběru EIZ_verze 2, 2018 (pdf)

Metodika výběru EIZ_verze 1, 2017 (pdf)

Metodika pro stanovení práva členské instituce čerpat podporu v rámci CzechELib, 2021 (pdf)

Metodika pro stanovení práva členské instituce čerpat podporu v rámci CzechELib, 2019 (pdf)

Metodika rozšiřování konsorcií CzechELib_verze 1, 2019 (pdf)

Postup použití kurzu pro stanovení zálohové platby členské instituci v roce 2023_verze II (pdf)

Postup použití kurzu pro stanovení zálohové platby členské instituci v roce 2023_verze I (pdf

Postup použití kurzu pro stanovení zálohové platby členské instituci v roce 2022 (pdf)

Postup použití kurzu pro stanovení zálohové platby členské instituci v roce 2021 (pdf)

Postup použití kurzu pro stanovení zálohové platby členské instituci v roce 2020 (pdf)

Postup použití kurzu pro stanovení zálohové platby členské instituci v roce 2019 (pdf)

Postup použití kurzu pro stanovení zálohové platby členské instituci v roce 2018 (pdf)


[ZPĚT NA OBSAH]


Další dokumenty

Statut a jednací řád Odborných rad PA1-PA5 (pdf)

Harmonogram EIZ 2024 pro pověřené osoby členských institucí (pdf)

Přehled elektronických informačních zdrojů pro široké spektrum vědních oborů, které byly pořízeny v rámci projektu CzechELib v letech 2018 až 2022 (pdf)

Konsorcium knihoven_letáček (pdf), Konsorcium knihoven_prezentace (pdf)

Harmonogram EIZ 2023 pro pověřené osoby členských institucí (pdf)

Harmonogram EIZ 2022 pro pověřené osoby členských institucí (pdf)

Harmonogram EIZ 2021 pro pověřené osoby členských institucí (pdf)

Harmonogram EIZ 2020 pro pověřené osoby členských institucí (pdf)


[ZPĚT NA OBSAH]


Prezentace

CzechELib - Setkání OA administrátorů, 25. 4. 2024

CzechELib - Setkání OA administrátorů, 14. 9. 2023 (pdf)

Setkání zástupců členských institucí, 22. 6. 2023 (pdf)

Závěrečná konference projektu CzechELib, 13. 10. 2022 (pdf)

Setkání zástupců členských institucí, 7. 4. 2022 (pdf)

Setkání zástupců členských institucí, 23. 9. 2021 (pdf)

Setkání členských institucí, 20. 1. 2021 (pdf)

Vyhodnocování statistik EIZ v COUNTER 5 a využití systému CELUS_II, 3. 12. 2020 (pdf)

Bibliotheca academica 2020 - CzechELib r. 2020, 3. 11. 2020 (pdf)

Vyhodnocování statistik EIZ v COUNTER 5 a využití systému CELUS, 27. 4. 2020 (pdf) a (videozáznam)

Setkání členských institucí, 5. 2. 2020 (pdf)

ACS on Campus Praha, 6. 2. 2019 (pdf)

Setkání členských institucí, 24. 1. 2019 (pdf)

Setkání členských insitutucí, 25. 6. 2018 (pdf)

Konference INFORUM, 29. 5. 2018 (pdf)

Monitorovací výbor OP VVV, 3. 5. 2018 (pdf)

Evaluace projektu „Národní centrum pro elektronické informační zdroje–CzechELib", 19. 12. 2017 (pdf)

Monitorovací výbor OP VVV, 16. 10. 2017 (pdf)

Seminář o analytických nástrojích InCites a SciVal, 24. 9. 2018 (pdf)

15. zasedání Monitorovacího výboru OP VVV, 13. 12. 2018 (pdf)


[ZPĚT NA OBSAH]