Royal Society of Chemistry (RSC)

Bezplatné a neomezené publikování v režimu Open Access (dále jen OA) pro korespondující autory z institucí, které jsou členy konsorcia CzechELib:

 • Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
 • Masarykova univerzita
 • Mendelova univerzita v Brně
 • The Extreme Light Infrastructure ERIC (pouze pracoviště Dolní Břežany, ČR)
 • Univerzita Karlova
 • Univerzita Palackého v Olomouci
 • Univerzita Pardubice
 • Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.
 • Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.
 • Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
 • Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
 • Vysoké učení technické v Brně

Oprávněné časopisy: plně OA tituly a hybridní tituly

Trvání smlouvy: 1. 1. 2023 - 31. 12. 2025


Jak autor publikuje článek v režimu Open Access?

Při zaslání (“submission”) manuskriptu musí korespondující autor použít institucionální e-mail (Domény jsou uvedeny jako součást transformační smlouvy: fzu.cz; muni.cz; mendelu.cz; eli-beams.eu, eli-beams.cz, eli-laser.eu; cuni.cz; upol.cz; upce.cz; iic.cas.cz; jh-inst.cas.cz; imc.cas.cz; uochb.cas.cz; vscht.cz; vutbr.cz, vut.cz. Systém by měl správně rozpoznávat i subdomény.)

V e-mailu, který oznamuje přijetí článku (“acceptance”) obdrží autor odkaz do systému, kde zvolí licenci článku. Systém by měl automaticky rozpoznat oprávnění pro bezplatné “Gold Open Access” publikování a nabídnout tuto možnost autorovi. Doporučujeme volit licenci CC-BY.

Detailní pokyny vydavatele:

Pokyny krok za krokem v detailním návodu RSC.