American Institute of Physics (AIP)

Bezplatné, omezené publikování v režimu Open Access (dále jen OA) pro korespondující autory z institucí, které jsou členy konsorcia CzechELib:

 • České vysoké učení technické v Praze
 • Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
 • Národní technická knihovna
 • Slezská univerzita v Opavě
 • The Extreme Light Infrastructure ERIC (pouze pracoviště Dolní Břežany, ČR)
 • Univerzita Karlova
 • Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.
 • Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
 • Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
 • Vysoké učení technické v Brně

Oprávněné časopisy: hybridní tituly, které má v režimu Subscription aspoň jedna instituce v konsorciu (nestačí tedy pouhý Access):

 • American Journal of Physics
 • Applied Physics Letters
 • Biointerphases
 • Chaos
 • Journal of Applied Physics
 • Journal of Mathematical Physics
 • Journal of Physical and Chemical Reference Data
 • Journal of Rheology
 • Journal of Vacuum Science and Technology A
 • Journal of Vacuum Science and Technology B
 • Physics of Fluids
 • Physics of Plasmas
 • Review of Scientific Instruments
 • Surface Science Spectra
 • The Journal of Chemical Physics
 • The Physics Teacher

Časopis Journal of the Physical Society of Japan není zahrnut a u časopisu Physics Today není OA model aplikovatelný.

Typ publikací: Brief Communication, Communication, Conference Article, Fast Track or Article-FT, Letter, Note, Perspective, Article, Research Update, Review, Roadmap, Tutorial

Trvání smlouvy: 1. 1. 2023 - 31. 12. 2025


Jak autor publikuje článek v režimu Open Access?

Při zaslání (“submission”) manuskriptu korespondující autor:

 • musí v kroku Author Information vybrat svoji instituci (Select & Validate Institution),
 • v kroku Publication Charges and Funding pak může zvolit Open Access as part of an Institutional agreement.

Pokud je článek přijat (accepted for publication), systém ověří oprávněnost požadavku a stav smlouvy Read and Publish. Pokud by došlo k vyčerpání tokenů (nepravděpodobné), bude autor kontaktován ohledně dalšího postupu.

Detailní pokyny vydavatele:

Více v detailním návodu pro autory od AIP.