IOPscience

Bezplatné a neomezené publikování v režimu Open Access (dále jen OA) pro korespondující autory z institucí, které jsou členy konsorcia CzechELib a které mají zvolenou variantu Read and Publish:

 • The Extreme Light Infrastructure ERIC (pouze pracoviště Dolní Břežany, ČR)
 • Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
 • Ostravská univerzita
 • Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.
 • Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.
 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 • Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
 • Univerzita Karlova
 • Univerzita Pardubice
 • Univerzita Palackého v Olomouci
 • Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
 • Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
 • Vysoké učení technické v Brně

Oprávněné časopisy: plně OA tituly a hybridní tituly, s následujícími výjimkami:

Typ časopisu

Název časopisu

URL

Důvod vyloučení

Conf

ECS Meeting Abstracts

https://iopscience.iop.org/journal/2151-2043

Conferences or abstracts

Conf

ECS Transactions

https://iopscience.iop.org/journal/1938-5862

Conferences or abstracts

Conf

IOP Conference Series: Earth and Environmental Science

https://ioppublishing.org/publications/conference-series/

Conferences or abstracts

Conf

IOP Conference Series: Materials Science and Engineering

https://ioppublishing.org/publications/conference-series/

Conferences or abstracts

Conf

Journal of Physics: Conference Series

https://ioppublishing.org/publications/conference-series/

Conferences or abstracts

Gold

The Astronomical Journal

https://iopscience.iop.org/aj

AAS titles are not currently supported

Gold

The Astrophysical Journal

https://iopscience.iop.org/apj

AAS titles are not currently supported

Gold

The Astrophysical Journal Letters

http://iopscience.iop.org/apjl

AAS titles are not currently supported

Gold

The Astrophysical Journal Supplement Series

https://iopscience.iop.org/apjs

AAS titles are not currently supported

Gold

The Planetary Science Journal

https://iopscience.iop.org/psj

AAS titles are not currently supported

Platinum

International Journal of Extreme Manufacturing

https://iopscience.iop.org/ijem

No OA  Fees (Platinum) - institutions can still Publish in them for free

Platinum

Materials Futures

https://iopscience.iop.org/journal/2752-5724

No OA  Fees (Platinum) - institutions can still Publish in them for free

Platinum

Research Notes of the AAS

https://iopscience.iop.org/journal/2515-5172

No OA  Fees (Platinum) - institutions can still Publish in them for free

Subscription Only

Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology

https://iopscience.iop.org/ansn

Partner Society subscription title

Subscription Only

Chinese Physics B

https://iopscience.iop.org/cpb

Partner Society subscription title

Subscription Only

Chinese Physics C

http://iopscience.iop.org/cpc

Partner Society subscription title (Some papers may be OA under SCOAP3)

Subscription Only

Chinese Physics Letters

https://iopscience.iop.org/cpl

Partner Society subscription title

Subscription Only

Communications in Theoretical Physics

https://iopscience.iop.org/ctp

Partner Society subscription title

Subscription Only

Izvestiya: Mathematics

https://iopscience.iop.org/im

Russian translations

Subscription Only

Journal of Semiconductors

https://iopscience.iop.org/jos

Partner Society subscription title

Subscription Only

Physics-Uspekhi

https://iopscience.iop.org/pu

Russian translations

Subscription Only

Plasma Science and Technology

https://iopscience.iop.org/pst

Partner Society subscription title

Subscription Only

Quantum Electronics

https://iopscience.iop.org/qe

Russian translations

Subscription Only

Reports on Progress in Physics

https://iopscience.iop.org/rop

Subscription only reviews title

Subscription Only

Research in Astronomy and Astrophysics

https://iopscience.iop.org/raa

Partner Society subscription title

Subscription Only

Russian Chemical Reviews

https://iopscience.iop.org/rcr

Russian translations

Subscription Only

Russian Mathematical Surveys

https://iopscience.iop.org/rms

Russian translations

Subscription Only

Sbornik: Mathematics

https://iopscience.iop.org/sm

Russian translations

 

Typ publikací: paper, special issue paper, review a/nebo letter (cílem výčtu je pokrýt všechny “original research and review type content”).

Trvání smlouvy: 1. 1. 2023 - 31. 12. 2025

 

Jak autor publikuje článek v režimu Open Access?

Když korespondující autor zašle svůj článek do časopisu IOP, je požádán, aby uvedl příslušnost ke své instituci. Pokud je přidružen k členské instituci uvedené výše, IOP identifikuje článek jako způsobilý pro publikování v režimu Open Access a zašle korespondujícímu autorovi e-mail.

Korespondující autoři budou kontaktováni IOP, aby potvrdili, že chtějí publikovat svůj článek v režimu Open Access v době blízké přijetí článku (acceptance).

Opt-out: Autoři se mohou rozhodnout pro výjimku (do 5 dnů) a místo toho publikovat svůj článek tradičně (placený přístup, za “paywallem”).

Autorům (ani jejich institucím) nevznikají žádné náklady, pokud chtějí svůj článek publikovat v režimu Open Access (díky uzavřené transformační smlouvě).

Články publikované v režimu Open Access budou používat licenci CC-BY.

Detailní pokyny vydavatele:
Pokyny krok za krokem v příručce IOP pro autory publikující v rámci transformační smlouvy.
Více informací (web IOP) pro autory o publikování v režimu Open Access.