Association for Computing Machinery (ACM)

Bezplatné a neomezené publikování v režimu Open Access (dále jen OA) pro korespondující autory z institucí, které jsou členy konsorcia CzechELib:

 • České vysoké učení technické v Praze
 • Masarykova univerzita
 • Národní technická knihovna
 • Univerzita Hradec Králové
 • Univerzita Karlova
 • Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
 • Vysoká škola ekonomická v Praze
 • Vysoké učení technické v Brně
 • Západočeská univerzita v Plzni


Typ publikací: všechny články v ACM Digital Library určené v okamžiku publikování ACM jako “research articles”, tj. research articles, review articles, conference papers nebo proceedings papers a další typy článků, u kterých by ACM v případě neuzavřené transformační smlouvy také vyžadovala platbu poplatku APC.

Trvání smlouvy: 1. 1. 2023 - 31. 12. 2025


Jak autor publikuje článek v režimu Open Access?

Při zaslání (“submission”) manuskriptu musí korespondující autor použít institucionální e-mail.

V e-mailu, který oznamuje přijetí článku (“acceptance”) obdrží autor odkaz do systému (eRights), kde potvrdí údaje o autorech a přejde na volbu licence článku:

 • Systém by měl automaticky rozpoznat oprávnění pro bezplatné “Gold Open Access” publikování a nabídnout tuto možnost autorovi.
 • Pro OA publikování je nutné volit variantu “Institutionally Paid Open Access” (tato varianta znamená, že už je vše uhrazeno v rámci transformační smlouvy a žádné další dodatečné náklady tedy nevznikají) a poté doporučujeme volit licenci CC-BY (přednastavená varianta).

Detailní pokyny vydavatele:

Pokyny krok za krokem v detailním návodu ACM.