LWW - Wolters Kluwer

Bezplatné, omezené publikování v režimu Open Access (dále jen OA) pro korespondující autory z níže uvedených fakult Univerzity Karlovy:

  • 2. Lékařská fakulta
  • 3. Lékařská fakulta
  • Lékařská fakulta v Hradci Králové
  • Lékařská fakulta v Plzni

Oprávněné časopisy: hybridní tituly

Typ publikací: research papers, review

Trvání smlouvy: 1. 1. 2023 - 31. 12. 2025

Jak autor publikuje článek v režimu Open Access?

  1. Autor musí mít vyplněné údaje instituce při zasílání manuskriptu ("submission") správně.
  2. Po přijetí článku k publikování ("acceptance") v průběhu revizí se korespondenční autor rozhodne, jestli chce publikovat v režimu OA.
  3. Musí vyplnit Wolters Kluwer’s License to Publish (LTP), články v hybridních titulech budou publikované pod licencí CC BY-NC-ND (pokud to grant, ze kterého byl výzkum financován, nepožaduje jinak).
  4. Po přijetí k publikování bude odpovídající autor požádán, aby zadal objednávku otevřeného přístupu na platebním portálu vydavatele (RightsLink), kde bude moci požádat o financování APC v souladu s dohodou Read&Publish. Poplatek k zaplacení bude nastaven na APC 0,00 USD.
  5. Jeho požadavek je schvalován v systému Rightslink institucí (Univerzitou Karlovou).