Harmonogram

2017

1. 1. 2017 Zahájení projektu.
1. Q 2017 Vývoj pilotního systému pro sběr požadavků na zajištění e-zdrojů.
1. - 4. Q 2017 Sběr požadavků na EIZ od institucí, vyhodnocení získaného seznamu a jeho finalizace.
2. - 4. Q 2017 Vypracování výchozích projektových metodik a postupů pro fungování centra.
3. - 4. Q 2017 Příprava základních právních dokumentů (smlouvy, plné moc, prohlášení atd.)
4.Q Podpisy Smluv o centralizovaném zadávání s institucemi na EIZ 2018+
4. Q Příprava a realizace veřejných zakázek na EIZ 2018+.

2018

březen/duben Sběr požadavků na EIZ 2019+ od institucí, vyhodnocení získaného seznamu a jeho finalizace.
2.Q - 4.Q Jednání s poskytovateli EIZ a uzavření licenčních smluv na EIZ 2018+.
2.Q - 4.Q Uzavření Smluv o zajištění a zpřístupnění EIZ na období 2018+.
2.Q - 4.Q Vydání zálohových listů na instituce - fakturace EIZ 2018+ na rok 2018.
4.Q Finální vyúčtování EIZ 2018+ za rok 2018.
4.Q Podpisy Smluv o centralizovaném zadávání s institucemi na EIZ 2019+.

2019

leden/únor Vydání zálohových listů na instituce - fakturace EIZ 2018+ na rok 2019.
leden/únor Finalizace Metodiky zajištění EIZ a vyjednávání licencí.
1.Q Jednání s poskytovateli EIZ a uzavření licenčních smluv na EIZ 2019+.
1.Q Sběr požadavků na EIZ 2020+ od institucí, vyhodnocení získaného seznamu a jeho finalizace.
únor/březen Uzavření Smluv o zajištění a zpřístupnění EIZ na období 2019+.
březen/duben Vydání zálohových listů na instituce - fakturace EIZ 2019+ na rok 2019.
1.Q - 2.Q Tvorba statistik využívání EIZ za rok 2018 a report institucím.
2.Q - 3.Q Finalizace Metodiky statistik využívání EIZ.
3.Q Finální vyúčtování EIZ 2018+ a 2019+ za rok 2019.
3.Q Podpisy Smluv o centralizovaném zadávání s institucemi na EIZ 2020+.
říjen Příprava a realizace veřejných zakázek na EIZ 2020+.
3.Q - 4.Q Implementace ERMS a jeho rozvoj.
4.Q Jednání s poskytovateli EIZ a uzavření licenčních smluv na EIZ 2020+.
4.Q Vyjednávání podmínek financování nákupu EIZ od roku 2021 ze státního rozpočtu.

2020

1. Q Vydání zálohových listů na instituce - fakturace aktuálně odebíraných EIZ.
1.Q - 4.Q Vyjednávání podmínek financování nákupu EIZ od roku 2021 ze státního rozpočtu.
1.Q Sběr požadavků na EIZ 2021+ od institucí, vyhodnocení získaného seznamu a jeho finalizace.
1.Q - 4.Q Zajištění EIZ na období 2021+ způsobem odpovídajícím aktuální situaci (poptávka po EIZ, implementace OA, zdroj a výše podpory na nákup apod.).
3. Q 2020 Finální vyúčtování aktuálně zpřístupněných EIZ.

2021 - 2023

2021, 2022 Zajištění EIZ způsobem odpovídajícím aktuální situaci (poptávka po EIZ, implementace OA, zdroj a výše podpory na nákup apod.).
2021, 2022 fakturace a finální vyúčtování zálohových plateb
2021 - 2022 Hodnocení přínosů projektu, doporučení pro budoucí fungování centra.
31. 12. 2022 Ukončení projektu.
1. 1. 2023 - 30. 9. 2023 Odevzdání poslední zprávy z realizace projektu a finanční vypořádání.
Vypořádání projektu.