O CzechELib

Národní centrum CzechELib zajišťuje pro celou výzkumnou a vzdělávací komunitu České republiky nákup klíčových elektronických zdrojů, pečuje o jejich správu včetně statistik využívání a podporuje i publikování v režimu otevřeného přístupu. Národní centrum je součástí Národní technické knihovny a jeho vybudování bylo podpořeno z evropského Operačního programu výzkum, vývoj, vzdělávání.

Centrum zajišťuje pro své členy zejména následující činnosti:
  • výběr EIZ pro centrální podporu,
  • realizaci výběrových řízení na dodavatele EIZ,
  • sjednání licenčních smluv a vlastní nákup EIZ,
  • podporu členským institucím při zpřístupnění a využívání pořízených EIZ,
  • podporu členským institucím pro zpracování bibliometrických analýz,
  • správu a vedení statistik využívání zdrojů,
  • podporu členským institucím při využívání publikačních částí smluv (agenda open access).

Národní centrum CzechELib je součástí projektu Národního centra pro informační podporu výzkumu, vývoje a inovací, který je realizován za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Odborná rada

Jiří Jirát, předseda / Národní technická knihovna
Tereza Pavlíčková, místopředseda / Národní technická knihovna

Miroslav Bartošek / Masarykova univerzita
Radek Cibulka / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Tomáš Kostelecký / Sociologický ústav AV ČR
Libor Krásný / Mikrobiologický ústav AV ČR
Jiří Polách / Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
Václav Šubrta / Vysoká škola ekonomická v Praze
Magdaléna Vecková / Knihovna AV ČR

Historie projektu CzechELib