O CzechELib

Poslání

Národní centrum CzechELib zajišťuje pro celou výzkumnou a vzdělávací komunitu České republiky nákup klíčových elektronických zdrojů, pečuje o jejich správu včetně statistik využívání a podporuje i publikování v režimu otevřeného přístupu.

Status

Národní centrum je součástí Národní technické knihovny (NTK) a jeho vybudování bylo podpořeno z evropského Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV). Národní centrum CzechELib je od r. 2023 plně součástí projektu Národního centra pro informační podporu výzkumu, vývoje a inovací, který je realizován za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Centrum zajišťuje pro své členy zejména následující činnosti:

  • výběr EIZ pro centrální podporu,
  • realizaci výběrových řízení na dodavatele EIZ,
  • sjednání licenčních smluv a vlastní nákup EIZ,
  • podporu členským institucím při zpřístupnění a využívání pořízených EIZ,
  • podporu členským institucím pro zpracování bibliometrických analýz,
  • správu a vedení statistik využívání zdrojů,
  • podporu členským institucím při využívání publikačních částí smluv (agenda open access).

CzechELib v číslech

V r. 2023:

Odborná rada

Ing. Jiří Jirát, Ph.D., předseda / Národní technická knihovna
Mgr. Lenka Maixnerová, místopředseda / Národní knihovna ČR

RNDr. Miroslav Bartošek, CSc. / Masarykova univerzita
Prof. Ing. Radek Cibulka, Ph.D. / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
doc. RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. / Sociologický ústav AV ČR
doc. Mgr. Libor Krásný, Ph.D. / Mikrobiologický ústav AV ČR
RNDr. Jiří Polách, Ph.D. / Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
Ing. Václav Šubrta / Vysoká škola ekonomická v Praze
Ing. Magdaléna Vecková / Knihovna AV ČR

Historie projektu CzechELib