Statistický systém CELUS

Členské instituce mají nově možnost nahlížet do statistik využívanosti elektronických informačních zdrojů (dále jen EIZ). Díky systému CELUS mohou monitorovat využívání EIZ jak nakupovaných prostřednictvím CzechELib, tak pořizovaných jinde. Metodiku vyhodnocování statistiky využívanosti
EIZ
naleznete v sekci Dokumenty.

Systém nabízí:

Automatizované stahování dat o využívanosti EIZ pomocí protokolu SUSHI, jakož i možnost definovat strukturu a nahrávat data pro EIZ, jejichž statistiky nejsou podle standardu COUNTER. Dále širokou paletu graficky znázorněných informací, jako například:

  • Srovnání využívanosti jednotlivých platforem,
  • využívanost EIZ po měsících i odmítnuté přístupy,
  • možnosti pokročilého filtrování a nastavení reportu (podle typu dokumentu, typu licence atd.)
    a další.

Umístění systému:

https://stats.czechelib.cz/

Přístup:

Autentizace: do systému CELUS je stejná jako do ERMS, prostřednictvím eduID.cz (Česká akademická federace identit). Instituce, které nejsou členy eduID.cz, mohou využít přihlášení prostřednictvím účtů Facebook, Google, LinkedIn, GitHub nebo ORCID.

Autorizace: osoba, která je v ERMS přiřazena nějaké instituci. Má-li roli správce, může i editovat SUSHI. Nemá-li roli správce, může si jen zobrazovat statistiky. Jestliže nejste zavedeni v ERMS, prosíme, domluvte se s pověřenou osobou za vaši instituci a kontaktujte pak nás.

V systému naleznete:

Plná data jen pro svoji instituci - ve srovnáních jsou ostatní instituce anonymizovány.

Zdroje mimo CzechELib a jejich stahování přes systém CELUS:

Pokud platforma umí SUSHI, můžete nastavit link i pro ni. Pokud neumí, můžete v definovaném formátu vkládat statistiky pomocí uploadu. Nastavte svoje platformy, které nemáte přes CzechELib, rádi vám pomůžeme. Nastavení a odladění SUSHI linku není triviální záležitost, speciálně pro novou platformu.

Využitelnost systému:

Data o využívanosti EIZ slouží managementu členských institucí pro upřesnění strategického rozhodování, plánování a měření využívanosti EIZ. Zároveň můžete data využít pro zjištění zájmu
o dosud nepředplácené časopisy nebo knihy („denials”). Upozornění: ještě delší dobu bude probíhat ladění systému a kontroly stahovaných dat, k výstupům je nutné přistupovat obezřetně (zvláště
ve srovnáních s jinými institucemi, kdy není jisté, co má jiná instituce nastaveno).

V případě dotazů ohledně přihlášení, výsledků nebo případných chyb systému jsme Vám k dispozici
na info@czechelib.cz.

Podrobnější info o systému naleznete na těchto webových stránkách: https://www.celus.net/.


Upozornění: Od roku 2020 CzechELib poskytuje statistiky výhradně přes systém CELUS.