Licenční podmínky

CzechELib při jednáních o licenčních podmínkách vychází ze Standardní licenční smlouvy CzechELib, která obsahuje soubor námi požadovaných licenčních podmínek v optimální variantě. Licenční podmínky k jednotlivým EIZ jsou pak předmětem individuálních jednání mezi NTK a vydavatelem/distributorem EIZ a zohledňují případná specifika konkrétních EIZ.

Standard License Agreement 2023 NTK-PUBLISHER template (pdf)

Standard License Agreement 2023 NTK-DISTRIBUTOR template (pdf)