Licenční podmínky

CzechELib při jednáních o licenčních podmínkách vychází ze Standardní licenční smlouvy CzechELib, která obsahuje soubor námi požadovaných licenčních podmínek v optimální variantě. Licenční podmínky k jednotlivým EIZ jsou pak předmětem individuálních jednání mezi NTK a vydavatelem/distributorem EIZ a zohledňují případná specifika konkrétních EIZ.

Standard licencing agreement 2020 - 2022 NTK-PUBLISHER vzor (pdf)

Standard licencing agreement 2020 - 2022 NTK-DISTRIBUTOR vzor (pdf)