Harmonogramy, finance

Harmonogramy

Harmonogram pořizování EIZ

Pozn.: harmonogram je platný za předpokladu, že nedojde k nepředvídatelným zdržením (např. při schvalování VZ, komunikaci s vydavatelem ad.)

Harmonogram fakturace

Harmonogram pro pověřené osoby

Harmonogram pro pověřené osoby

Finance

Způsob výpočtu spoluúčasti instituce

Částky v cenových nabídkách, licenčních smlouvách i smlouvách s institucemi (Rámcových smlouvách o centralizovaném zadávání i Smlouvách o zajištění a zpřístupnění EIZ) jsou plné ceny v původní měně bez daně.

Postup výpočtu spoluúčasti:

Pozn.: jedná se o zjednodušený výpočet pro plánování rozpočtů, finální vyúčtování bere v úvahu více kurzů (účetní, ke dni platby ad.).

Pro výpočet záloh jsou použity kurzy podle aktuálního Postupu použití kurzu pro zálohové platby.