Licenční smlouvy, veřejné zakázky

Licenční smlouvy

Standardní licenční podmínky

CzechELib při jednáních o licenčních podmínkách vychází ze Standardní licenční smlouvy CzechELib, která obsahuje soubor námi požadovaných licenčních podmínek v optimální variantě. Licenční podmínky k jednotlivým EIZ jsou pak předmětem individuálních jednání mezi NTK a vydavatelem/distributorem EIZ a zohledňují případná specifika konkrétních EIZ.

Standard License Agreement 2023 NTK-PUBLISHER template (pdf)

Standard License Agreement 2023 NTK-DISTRIBUTOR template (pdf)         

Délka licenčních smluv

Řídí se schválenou Metodikou pro nastavení délky licenční smlouvy.

Zjednodušený souhrn hlavních pravidel:

 • EIZ, který obsahuje časopisy (a může být ovlivněn Open Access), ať už je to agregátor, nebo primární vydavatel: 3 roky
 • EIZ, který neobsahuje časopisy (jiný typ) - citační db, faktografická db, eknihy apod. - podle jeho historie:
  • zcela nový, nebo byl nově v 2018-2022 (CzechELib): 3 roky
  • "osvědčený" (byl už i před CzechELib v konsorciu): 5 let
 • transformační smlouva - možnost flexibilní úpravy (např. nabídka na delší období je výhodná a žádoucí)
 • hodnoticí nástroje (SciVal, InCites, …): 1 rok

Uzavřené licenční smlouvy

Všechny uzavřené licenční smlouvy jsou zveřejněny:

Smlouvy s institucemi

NTK/CzechELib uzavírá jako centralizovaný zadavatel (podle ZZVZ) s každou institucí dvě smlouvy:

 • Rámcovou smlouvu o centralizovaném zadávání (RSCZ), kterými instituce pověří NTK, aby pro ni vyjednala dodání vybraných EIZ (standardní znění)
 • Smlouvu o zajištění a zpřístupnění elektronických informačních zdrojů (SZZ), která v příloze obsahují seznam zdrojů požadovaných danou institucí včetně konečné ceny a doby zajištění (standardní znění).

Více ve FAQ: https://www.czechelib.cz/cs/292-faqs#B15

Veřejné zakázky

Při výběru dodavatelů elektronických informačních zdrojů se musíme řídit zákonem č. 134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek („ZZVZ”). NTK/CzechELib podle tohoto zákona vystupuje v procesu veřejných zakázek jako centrální zadavatel v souladu s §9 ZZVZ.

V souladu se ZZVZ mohou vydavatelé zvolit jeden ze dvou následujících postupů:

 1. Budou ve vztahu k CzechELib vystupovat jako výhradní dodavatel EIZ a nabídku podají přímo.
 2. Rozhodnou se dodávat EIZ prostřednictvím pověřeného exkluzivního agenta.

Aktuální znění zákona č. 134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek v české verzi naleznete zde. Anglický překlad pro informativní účely naleznete zde.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím kontaktujte na adrese licensing@czechelib.cz.

Viz též FAQ.