Instituce
A
Agrotest fyto, s.r.o.
Akademie múzických umění v Praze
Akademie výtvarných umění v Praze
AMBIS vysoká škola, a.s.
Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.
B
Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.
Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
C
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno
Centrum pro studium vysokého školství, v. v. i.
Centrum výzkumu Řež s.r.o.
CESNET, z.s.p.o.
Česká geologická služba
Česká zemědělská univerzita v Praze
České vysoké učení technické v Praze
Český hydrometeorologický ústav
E
Evropská výzkumná univerzita, z.ú.
F
Fakultní nemocnice Brno
Fakultní nemocnice Bulovka
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Fakultní nemocnice Olomouc
Fakultní nemocnice Ostrava
Fakultní nemocnice Plzeň
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Fakultní nemocnice v Motole
Fakultní Thomayerova nemocnice
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
G
Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Geologický ústav AV ČR, v. v. i.
Grantová agentura České republiky
I
Institut klinické a experimentální medicíny
J
Janáčkova akademie múzických umění
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích
K
Knihovna AV ČR, v. v. i.
Knihovna města Hradce Králové
Knihovna Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
Krajská knihovna v Pardubicích
Krajská knihovna Vysočiny
Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace
M
Masarykova univerzita
Masarykův onkologický ústav
Matematický ústav AV ČR, v. v. i.
Mendelova univerzita v Brně
Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.
Městská knihovna v Praze
Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Moravská zemská knihovna v Brně
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace
N
Národní filmový archiv
Národní galerie v Praze
Národní knihovna České republiky
Národní lékařská knihovna
Národní muzeum
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského
Národní technická knihovna
Nemocnice Na Homolce
O
Orientální ústav AV ČR, v. v. i.
Ostravská univerzita
P
Policejní akademie České republiky v Praze
Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.
S
Slezská univerzita v Opavě
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.
Státní zdravotní ústav
Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.
T
Technická univerzita v Liberci
The Extreme Light Infrastructure ERIC (pouze pracoviště Dolní Břežany, ČR)
U
Univerzita Hradec Králové
Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. (sloučení s Ambis ke dni 1. 10. 2023)
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Univerzita Karlova
Univerzita obrany
Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzita Pardubice
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Úřad vlády České republiky
Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.
Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.
Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.
Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.
Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.
Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
Ústav hematologie a krevní transfuze
Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.
Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.
Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Ústav zemědělské ekonomiky a informací
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
V
Veterinární univerzita Brno
Vědecká knihovna v Olomouci
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Vysoké učení technické v Brně
Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o.
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. - NIVOS
Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i.
Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.
Z
Západočeská univerzita v Plzni
Západočeské muzeum v Plzni