Jak se zapojit?

Zapojení do konsorcia CzechELib

Kdo: členy konsorcia se mohou stát pouze právnické osoby (je určeno primárně pro instituce ze sféry VaVaI).

Jak: kontaktujte Národní centrum CzechELib na info@czechelib.cz.

Kdy: v průběhu celého kalendářního roku.

Průběh

  1. Odpovědný pracovník Vás emailem nebo telefonicky kontaktuje a seznámí s potřebnými informacemi a plánovanými kroky.
  2. První fáze - získání statusu účastnické instituce (instituce, která projevila zájem a součinnost). Nezbytná administrativa - vyplnění vstupních formulářů, které zasíláme z info@czechelib.cz:
    1. Pověření zástupce instituce - dle interních předpisů budeme komunikovat jen s jednou osobou, která je k tomu svou institucí pověřená. Více informací k pověřené osobě.
    2. Údaje o instituci - zasíláme již pověřené osobě k vyplnění.
  3. Nominace elektronických informačních zdrojů (EIZ), o které Vaše instituce projevuje zájem (mohou to být stávající, zcela nové, nebo také žádné EIZ):
  4. Pokud nakonec dojde k uzavření Smlouvy o centralizovaném zadávání (pověříte NTK/CzechELib vysoutěžit pro vás EIZ) a následně Smlouvy o zajištění a zpřístupnění elektronických informačních zdrojů (opravdu dojde k uzavření licenční smlouvy), stanete se členskou institucí (k tomu nemusí třeba vůbec dojít).