Instituce
A
Agrotest fyto, s.r.o.
Akademie múzických umění v Praze
Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.
B
Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.
Botanický ústav AV ČR, v.v.i.
C
Centrum výzkumu Řež s.r.o.
CESNET, z.s.p.o.
Česká geologická služba
Česká zemědělská univerzita v Praze
České vysoké učení technické v Praze
Český hydrometeorologický ústav
E
Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.
F
Fakultní nemocnice Brno
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Fakultní nemocnice Ostrava
Fakultní nemocnice Plzeň
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Fakultní nemocnice v Motole
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.
G
Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Geologický ústav AV ČR, v.v.i.
Grantová agentura České republiky
I
Institut klinické a experimentální medicíny
J
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích
K
Knihovna Akademie věd ČR, v. v. i.
Knihovna města Hradce Králové
Krajská vědecká knihovna v Liberci
M
Masarykova univerzita
Masarykův onkologický ústav
Matematický ústav AV ČR, v. v. i.
Mendelova univerzita v Brně
Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace
Moravská zemská knihovna v Brně
Městská knihovna v Praze
N
Nemocnice Na Bulovce
Nemocnice Na Homolce
Národní filmový archiv
Národní galerie v Praze
Národní knihovna České republiky
Národní lékařská knihovna
Národní muzeum
Národní technická knihovna
Národní technické muzeum
Národní ústav duševního zdraví
Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.
O
OSEVA vývoj a výzkum s.r.o.
Ostravská univerzita
P
Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.
S
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, přísp. org.
Slezská univerzita v Opavě
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
Státní zdravotní ústav
Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace
ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.
T
Technická univerzita v Liberci
Technické muzeum v Brně
U
Univerzita Hradec Králové
Univerzita Jana Amose Komenského
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Univerzita Karlova
Univerzita obrany
Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzita Pardubice
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.
Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.
Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.
Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.
Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.
Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i.
Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i.
Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.
Ústav geoniky AV ČR, v.v.i
Ústav hematologie a krevní transfuze
Ústav informatiky AV ČR, v.v.i.
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.
Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.
Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i.
Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i.
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Ústav zemědělské ekonomiky a informací
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
Úřad vlády České republiky
V
Veterninární farmaceutická univerzita Brno
Vysoká škola báňska - Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Vysoké učení technické v Brně
Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o.
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. - NIVOS
Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
Vědecká knihovna v Olomouci
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Z
Zemědělský výzkum, spol. s r.o.
Západočeská univerzita v Plzni