Naše služby

Vedle samotného zajištění přístupu k EIZ, bude CzechELib poskytovat následující služby:

 • soustředění požadavků členských institucí na obstarání EIZ,
 • získávání cenových nabídek od vydavatelů,
 • vyhodnocování zájmu uživatelů o EIZ po jejich nacenění,
 • sjednávání optimálních smluvních podmínek splňujících dohodnuté priority,
 • příprava smluv a dalších právních dokumentů,
 • uskutečnění vlastního nákupu a zprocesování plateb, včetně fakturace,
 • správa databází (seznam členských institucí a jejich údajů, seznam EIZ, seznam vydavatelů a kontaktů),
 • vyřizování změn (IP adresy, vznik a zánik, přejmenování, rozpad a slučování titulů) a reklamací,
 • aktivace vzdáleného přístupu přes Shibboleth,
 • sběr a vyhodnocování statistik využívání zdrojů,
 • poskytování bibliometrických služeb pro uživatele na základě zájmu,
 • dlouhodobá archivace nakoupených EIZ (v souladu se smluvními podmínkami) pro případ zániku či nefunkčnosti dodavatele,
 • informačně-referenční servis, vzdělávání, semináře pro uživatele, konference s mezinárodní účastí a další.