Naše služby

CzechELib poskytuje následující služby:

 • Pořízení EIZ
  • soustředění požadavků členských institucí na obstarání EIZ,
  • získávání cenových nabídek od vydavatelů,
  • vyhodnocování zájmu uživatelů o EIZ po jejich nacenění,
  • sjednávání optimálních smluvních podmínek splňujících dohodnuté priority,
  • příprava smluv a dalších právních dokumentů,
  • uskutečnění vlastního nákupu a zprocesování plateb, včetně fakturace,
 • Podpora pořízených EIZ
  • správa databází (seznam členských institucí a jejich údajů, seznam EIZ, seznam vydavatelů a kontaktů),
  • vyřizování změn (IP adresy, vznik a zánik, přejmenování, rozpad a slučování titulů) a reklamací,
  • aktivace vzdáleného přístupu přes Shibboleth,
  • sběr a vyhodnocování statistik využívání zdrojů,
  • dlouhodobá archivace nakoupených EIZ (v souladu se smluvními podmínkami) pro případ zániku či nefunkčnosti dodavatele,
 • Podpora Open Access
  • poskytování bibliometrických služeb pro uživatele na základě zájmu,
  • podporu členským institucím při využívání publikačních částí smluv (agenda open access),
 • Vzdělávání
  • informačně-referenční servis, vzdělávání, semináře pro uživatele,
  • konference s mezinárodní účastí a další.