Aktuality

 • 10. 10. 2019

  NTK získala souhlas s realizací veřejných zakázek na EIZ 2020+

  Vláda ČR na svém jednání 30. září 2019 vzala na vědomí připravované veřejné zakázky na nákup EIZ s účinností přístupů od 1. 1. 2020, které do vlády předložilo MŠMT. Více zde.

 • 9. 9. 2019

  Úprava procesu rozesílky vyúčtování

  Od roku 2020 plánuje CzechELib úpravu procesu rozesílky vyúčtování, která bude dodatkem upravovat Smlouvu o zajištění a zpřístupnění EIZ. Více zde.

 • 28. 8. 2019

  O otevřeném vydávání vědeckých publikací s Martinem Svobodou

  Ředitel Národní technické knihovny Martin Svoboda poskytl rozhovor pro portál vedavyzkum.cz, týkající se otevřeného vydávání vědeckých publikací Open Access. Součástí článku je i odkaz na podcast s celým rozhovorem. Více zde.

 • 26. 8. 2019

  Proces podpisu Smluv o centralizovaném zadávání je téměř u konce

  Po podpisu Smluv o centralizovaném zadávání bude zahájen proces schvalování na úrovni MŠMT a Vlády ČR. Více zde.

 • 14. 8. 2019

  CzechELib Vás zve na konferenci KRECon 2019: Open Access – Seeking balance

  Letošní konference KRECon je věnována jednomu z hlavních témat současné vědecké komunikace, otázce otevřeného přístupu k vědeckým informacím - Open Access (OA). Více zde.

 • 31. 7. 2019

  Rozeslali jsme Smlouvy o centralizovaném zadávání na období 2020 - 2022. Co bude dál?

  Po vzájemné spolupráci s institucemi se nám podařilo kompletně finalizovat výběr e-zdrojů (dále „EIZ”), které bude CzechELib zajišťovat od roku 2020 do roku 2022. 30. července byly jednotlivým institucím odeslány Smlouvy o centralizovaném zadávání . Více zde.

 • 23. 7. 2019

  První zasedání pracovní skupiny na vysoké úrovni při CzechELib

  Dne 19. června 2019 se na Úřadu vlády ČR sešla pracovní skupina na vysoké úrovni při CzechELib.Tato pracovní skupina má za cíl zastupovat ČR při jednání s vydavateli a relevantními partnery z EU pro spolupráci při implementaci Open Access (OA) v režimu zlatého přístupu. Více zde.

 • 27. 6. 2019

  Finální vyúčtování EIZ za období 2018+ a 2019+ rozesláno

  Členským institucím bylo rozesláno finální vyúčtování EIZ za období 2018 - 2022 a 2019 - 2022. Více zde.

 • 18. 6. 2019

  Rámcová smlouva o centralizovaném zadávání zjednoduší budoucí přístupy k EIZ

  V letošním roce se mohou členské instituce rozhodnout, zda podepíší „klasickou” Smlouvu o centralizovaném zadávání, nebo novou Rámcovou smlouvu o centralizované zadávání (dále jen „Rámcová smlouva“). Více zde.

 • 14. 5. 2019

  Veřejné odborné a specializované knihovny mohou od roku 2020 čerpat podporu na nákup EIZ

  Cílová skupina projektu CzechELib byla rozšířena o „odbornou veřejnost”. Tato změna přináší pro zástupce veřejných odborných a specializovaných knihoven možnost čerpat finanční podporu na nákup EIZ z projektu CzechELib. Více zde.