Aktuality

 • 29. 4. 2020

  Záznam z webináře CELUS

  Dne 27. 4. 2020 proběhl webinář Vyhodnocování statistik EIZ v COUNTER 5 a využití systému CELUS. Kompletní záznam naleznete přímo v aktualitě. Více zde.

 • 28. 4. 2020

  Zálohové listy za přístup k EIZ na rok 2020 uhrazeny

  Dne 28. 4. členské instituce zaplatily všechny vystavené zálohové listy k úhradě spoluúčasti na rok 2020 za přístup k EIZ. Termín finálního vyúčtování členským institucím díky tomu není ohrožen. Více zde.

 • 6. 4. 2020

  COVID-19 a mimořádně dostupné EIZ

  Speciální nabídky pro členy konsorcia CzechELib naleznete přímo na našich webových stránkách. Více zde.

 • 3. 4. 2020

  Elsevier nabízí pro členy konsorcia ScienceDirect Freedom Collection speciální akci po dobu 60 dnů

  Od 6. 4. 2020 otevřel Elsevier bezplatné přístupy k E-book collection, Cell Press a dalším zdrojům. Součástí nabídky jsou i speciální webináře. Více zde.

 • 2. 4. 2020

  Zvýšení podpory členským institucím z dotace OP VVV v případě překročení bezpečného kurzu

  Dne 1. 4. 2020 schválil Řídicí výbor Metodiku pro výběr EIZ, která stanovuje podporu členským institucím v případě překročení bezpečného kurzu měny pro rok 2020. Více zde.

 • 23. 3. 2020

  Vývoj kurzu CZK vůči zahraničním měnám

  Během března 2020 významně oslabil kurz české koruny vůči zahraničním měnám. Jak to má vliv na spoluúčast členských institucí? Více zde.

 • 23. 3. 2020

  Všechny Smlouvy o zajištění a zpřístupnění EIZ 2020 - 2022 byly podepsány

  S projektem CzechELib dne 20. března uzavřelo na roky 2020+ Smlouvu o zajištění a zpřístupnění 48 institucí se zájmem o 37 EIZ a časopisů. Více zde.

 • 14. 2. 2020

  NTK i nadále plní roli národního kontaktního místa pro SCOAP3

  Ke konci loňského roku se po náročných jednáních ředitele NTK Ing. Martina Svobody a hlavních představitelů CzechELibu s MŠMT podařilo dohodnout začlenění SCOAP3 do projektu CzechELib. Více zde.

 • 7. 2. 2020

  Proběhlo setkání členských institucí

  Ve středu 5. 2. 2020 se setkali zástupci členských institucí CzechELib s realizačním týmem vedení projektu. Ballingův sál v NTK zaplnilo více než sto pověřených osob, které jsou v rámci institucí prvním kontaktem při realizaci jednotlivých kroků projektu. Více zde.

 • 31. 1. 2020

  100 % licenčních smluv na období 2020 - 2022 je podepsáno

  Národní technické knihovně se ke dni 30. 1. 2020 podařilo uzavřít 100 % licenčních smluv se sedmnácti poskytovateli EIZ pro období 2020 – 2022. Více zde.