Aktuality

 • 17. 12. 2021

  Licenční smlouvy na období roku 2022

  Národní technické knihovně se ke dni 17. 12. 2021 podařilo uzavřít dvanáct ze čtrnácti licenčních smluv na rok 2022. Více zde.

 • 1. 10. 2021

  Proběhlo druhé setkání členských institucí v roce 2021

  Ve čtvrtek 23. 9. 2021 proběhlo druhé setkání se zástupci členských institucí CzechELib a to prezenčně v NTK i on-line. Ředitel NTK Martin Svoboda a vedoucí Licenční a administrativní jednotky CzechELib Jiří Jirát představili témata: Projekt NCIP VaVaI; Pořizování, správa a administrace přístupu k EIZ. Výhled na 2023—2027 i téma Open Access. Více zde.

 • 14. 9. 2021

  SCOAP3 for Books - Zpřístupnění prvních knih převedených do režimu Open Access

  Počátkem září 2021 byly prostřednictvím iniciativy SCOAP3 for Books zpřístupněny první knihy v režimu Open Access. Více zde.

 • 21. 6. 2021

  Odeslání Smlouvy o centralizovaném zadávání 2022

  Jednotlivým členským institucím byly odeslány Smlouvy o centralizovaném zadávání. Smlouvou instituce pověřují Národní technickou knihovnu, aby v jejich prospěch vyjednávala o přístupu a zajištění EIZ. Více zde.

 • 21. 6. 2021

  Finální sběr nových EIZ pro rok 2022 je u konce

  Ve spolupráci se členskými institucemi se NTK podařilo finalizovat výběr nových e-zdrojů, které bude CzechELib soutěžit v roce 2022. Více zde.

 • 10. 6. 2021

  Nová Odborná rada projektu PA1 NCIP VaVaI a projektu CzechELib

  K 1. červnu 2021 byla jmenovaná nová Odborná rada projektu PA1 NCIP VaVaI a projektu CzechELib. Předsedou se stal Ing. Jiří Jirát, Ph.D., a vystřídal tak Ing. Martina Svobodu, ředitele NTK. Více zde.

 • 8. 6. 2021

  První transformační smlouvy s vydavatelstvím Emerald a Taylor and Francis

  Národní technická knihovna prostřednictvím projektu CzechELib podepsala s vydavatelstvími Emerald Publishing a Taylor & Francis Group první transformační smlouvy s možností publikovat v otevřeném režimu. Více zde.

 • 3. 6. 2021

  Výsledek jednání pracovní skupiny SCOAP3 for Books

  Pracovní skupina SCOAP3 for Books vypsala v roce 2020 výběrové řízení na převod předběžně vybraných 78 nejužitečnějších titulů na Open Access. Oproti původním předpokladům došlo po prvním kole výběrového řízení k několika změnám. Více zde.

 • 1. 6. 2021

  Finální vyúčtování EIZ za období 2021

  Díky včasné úhradě zálohových faktur ze strany členských institucí mohla NTK uhradit platby poskytovatelům EIZ. Členským institucím bude v průběhu měsíce června rozesláno finální vyúčtování EIZ za období 2021, které bude obsahovat konečnou vyúčtovací fakturu a přílohu s vyúčtováním. Více zde.

 • 13. 4. 2021

  Sazby DPH u EIZ, zálohové platby

  V důsledku novely zákona o DPH platné od 1. 5. 2020 bylo nutno rozhodnout o zařazení každého EIZ buď do snížené sazby DPH (10 %), nebo základní sazby DPH (21 %), přičemž sazba u některých EIZ byla posuzována Generálním finančním ředitelstvím. Více zde.