Aktuality

 • 21. 6. 2021

  Odeslání Smlouvy o centralizovaném zadávání 2022

  Jednotlivým členským institucím byly odeslány Smlouvy o centralizovaném zadávání. Smlouvou instituce pověřují Národní technickou knihovnu, aby v jejich prospěch vyjednávala o přístupu a zajištění EIZ. Více zde.

 • 10. 6. 2021

  Nová Odborná rada projektu PA1 NCIP VaVaI a projektu CzechELib

  K 1. červnu 2021 byla jmenovaná nová Odborná rada projektu PA1 NCIP VaVaI a projektu CzechELib. Předsedou se stal Ing. Jiří Jirát, Ph.D., a vystřídal tak Ing. Martina Svobodu, ředitele NTK. Více zde.

 • 8. 6. 2021

  První transformační smlouvy s vydavatelstvím Emerald a Taylor and Francis

  Národní technická knihovna prostřednictvím projektu CzechELib podepsala s vydavatelstvími Emerald Publishing a Taylor & Francis Group první transformační smlouvy s možností publikovat v otevřeném režimu. Více zde.

 • 4. 12. 2020

  Změna rozpočtu projektu

  Alokovaná částka na nákup Elektronických informačních zdrojů byla vyčerpána z 82 % a nespotřebované prostředky musí být vráceny poskytovateli dotace (MŠMT). Více zde.

 • 5. 10. 2020

  Proces podpisu Smluv/Rámcových smluv o centralizovaném zadávání je u konce

  Na začátku července byly členským institucím zaslány Smlouvy/Rámcové smlouvy o centralizovaném zadávání, pověřující NTK vyjednávat o přístupu a zajištění EIZ na období 2021-2022. V současné době jsme obdrželi 40 odeslaných smluv a rádi bychom tímto poděkovali všem institucím za spolupráci při koordinaci podpisů. Více zde.

 • 26. 6. 2020

  NCIP – udržitelnost aktivit projektu CzechELib

  Národní technická knihovna připravila projektový záměr s názvem: Národní centrum pro informační podporu výzkumu, vývoje a inovací. Více zde.

 • 28. 4. 2020

  Zálohové listy za přístup k EIZ na rok 2020 uhrazeny

  Dne 28. 4. členské instituce zaplatily všechny vystavené zálohové listy k úhradě spoluúčasti na rok 2020 za přístup k EIZ. Termín finálního vyúčtování členským institucím díky tomu není ohrožen. Více zde.

 • 2. 4. 2020

  Zvýšení podpory členským institucím z dotace OP VVV v případě překročení bezpečného kurzu

  Dne 1. 4. 2020 schválil Řídicí výbor Metodiku pro výběr EIZ, která stanovuje podporu členským institucím v případě překročení bezpečného kurzu měny pro rok 2020. Více zde.

 • 23. 3. 2020

  Vývoj kurzu CZK vůči zahraničním měnám

  Během března 2020 významně oslabil kurz české koruny vůči zahraničním měnám. Jak to má vliv na spoluúčast členských institucí? Více zde.

 • 23. 3. 2020

  Všechny Smlouvy o zajištění a zpřístupnění EIZ 2020 - 2022 byly podepsány

  S projektem CzechELib dne 20. března uzavřelo na roky 2020+ Smlouvu o zajištění a zpřístupnění 48 institucí se zájmem o 37 EIZ a časopisů. Více zde.