Aktuality

 • 28. 4. 2020

  Zálohové listy za přístup k EIZ na rok 2020 uhrazeny

  Dne 28. 4. členské instituce zaplatily všechny vystavené zálohové listy k úhradě spoluúčasti na rok 2020 za přístup k EIZ. Termín finálního vyúčtování členským institucím díky tomu není ohrožen. Více zde.

 • 2. 4. 2020

  Zvýšení podpory členským institucím z dotace OP VVV v případě překročení bezpečného kurzu

  Dne 1. 4. 2020 schválil Řídicí výbor Metodiku pro výběr EIZ, která stanovuje podporu členským institucím v případě překročení bezpečného kurzu měny pro rok 2020. Více zde.

 • 23. 3. 2020

  Vývoj kurzu CZK vůči zahraničním měnám

  Během března 2020 významně oslabil kurz české koruny vůči zahraničním měnám. Jak to má vliv na spoluúčast členských institucí? Více zde.

 • 23. 3. 2020

  Všechny Smlouvy o zajištění a zpřístupnění EIZ 2020 - 2022 byly podepsány

  S projektem CzechELib dne 20. března uzavřelo na roky 2020+ Smlouvu o zajištění a zpřístupnění 48 institucí se zájmem o 37 EIZ a časopisů. Více zde.

 • 14. 2. 2020

  NTK i nadále plní roli národního kontaktního místa pro SCOAP3

  Ke konci loňského roku se po náročných jednáních ředitele NTK Ing. Martina Svobody a hlavních představitelů CzechELibu s MŠMT podařilo dohodnout začlenění SCOAP3 do projektu CzechELib. Více zde.

 • 31. 1. 2020

  100 % licenčních smluv na období 2020 - 2022 je podepsáno

  Národní technické knihovně se ke dni 30. 1. 2020 podařilo uzavřít 100 % licenčních smluv se sedmnácti poskytovateli EIZ pro období 2020 – 2022. Více zde.

 • 20. 12. 2019

  99 % licenčních smluv na období 2020 - 2022 je podepsáno

  NTK se ke konci roku podařilo uzavřít licenční smlouvy se šestnácti z osmnácti poskytovatelů EIZ pro období 2020 – 2022. Více zde.

 • 10. 10. 2019

  NTK získala souhlas s realizací veřejných zakázek na EIZ 2020+

  Vláda ČR na svém jednání 30. září 2019 vzala na vědomí připravované veřejné zakázky na nákup EIZ s účinností přístupů od 1. 1. 2020, které do vlády předložilo MŠMT. Více zde.

 • 9. 9. 2019

  Úprava procesu rozesílky vyúčtování

  Od roku 2020 plánuje CzechELib úpravu procesu rozesílky vyúčtování, která bude dodatkem upravovat Smlouvu o zajištění a zpřístupnění EIZ. Více zde.

 • 26. 8. 2019

  Proces podpisu Smluv o centralizovaném zadávání je téměř u konce

  Po podpisu Smluv o centralizovaném zadávání bude zahájen proces schvalování na úrovni MŠMT a Vlády ČR. Více zde.