Aktuality

 • 10. 10. 2019

  NTK získala souhlas s realizací veřejných zakázek na EIZ 2020+

  Vláda ČR na svém jednání 30. září 2019 vzala na vědomí připravované veřejné zakázky na nákup EIZ s účinností přístupů od 1. 1. 2020, které do vlády předložilo MŠMT. Více zde.

 • 9. 9. 2019

  Úprava procesu rozesílky vyúčtování

  Od roku 2020 plánuje CzechELib úpravu procesu rozesílky vyúčtování, která bude dodatkem upravovat Smlouvu o zajištění a zpřístupnění EIZ. Více zde.

 • 26. 8. 2019

  Proces podpisu Smluv o centralizovaném zadávání je téměř u konce

  Po podpisu Smluv o centralizovaném zadávání bude zahájen proces schvalování na úrovni MŠMT a Vlády ČR. Více zde.

 • 31. 7. 2019

  Rozeslali jsme Smlouvy o centralizovaném zadávání na období 2020 - 2022. Co bude dál?

  Po vzájemné spolupráci s institucemi se nám podařilo kompletně finalizovat výběr e-zdrojů (dále „EIZ”), které bude CzechELib zajišťovat od roku 2020 do roku 2022. 30. července byly jednotlivým institucím odeslány Smlouvy o centralizovaném zadávání . Více zde.

 • 27. 6. 2019

  Finální vyúčtování EIZ za období 2018+ a 2019+ rozesláno

  Členským institucím bylo rozesláno finální vyúčtování EIZ za období 2018 - 2022 a 2019 - 2022. Více zde.

 • 18. 6. 2019

  Rámcová smlouva o centralizovaném zadávání zjednoduší budoucí přístupy k EIZ

  V letošním roce se mohou členské instituce rozhodnout, zda podepíší „klasickou” Smlouvu o centralizovaném zadávání, nebo novou Rámcovou smlouvu o centralizované zadávání (dále jen „Rámcová smlouva“). Více zde.

 • 7. 5. 2019

  24. zasedání Řídicího výboru – duben 2019

  Proběhlo 24. zasedání Řídicího výboru, který se tentokrát zabýval mimo jiné i rozšířením cílové skupiny projektu CzechELib o zástupce veřejných odborných a specializovaných knihoven. Více zde.

 • 30. 4. 2019

  Zálohové listy za přístup k EIZ na rok 2019 uhrazeny

  Členské instituce řádně zaplatily všechny vystavené zálohové listy k úhradě spoluúčasti na rok 2019 za přístup k EIZ. Termín finálního vyúčtování členským institucím díky tomu není ohrožen. Více zde.

 • 23. 4. 2019

  Všechny Smlouvy o zajištění a zpřístupnění EIZ na roky 2019+ byly podepsány

  S projektem CzechELib uzavřelo na roky 2019 - 2022 Smlouvu o zajištění a zpřístupnění 39 institucí se zájmem o 78 EIZ a časopisů. Více zde.

 • 26. 2. 2019

  Napsali o nás na portálu Vědavýzkum.cz

  Na předním českém portálu, přinášejícím nezávislé informace z oblasti vědy a výzkumu, vyšel článek informující o prvních dvou letech fungování Národního centra pro elektronické informační zdroje CzechELib. Více zde.