Aktuality

 • 17. 12. 2021

  Licenční smlouvy na období roku 2022

  Národní technické knihovně se ke dni 17. 12. 2021 podařilo uzavřít dvanáct ze čtrnácti licenčních smluv na rok 2022. Více zde.

 • 14. 9. 2021

  SCOAP3 for Books - Zpřístupnění prvních knih převedených do režimu Open Access

  Počátkem září 2021 byly prostřednictvím iniciativy SCOAP3 for Books zpřístupněny první knihy v režimu Open Access. Více zde.

 • 21. 6. 2021

  Finální sběr nových EIZ pro rok 2022 je u konce

  Ve spolupráci se členskými institucemi se NTK podařilo finalizovat výběr nových e-zdrojů, které bude CzechELib soutěžit v roce 2022. Více zde.

 • 3. 6. 2021

  Výsledek jednání pracovní skupiny SCOAP3 for Books

  Pracovní skupina SCOAP3 for Books vypsala v roce 2020 výběrové řízení na převod předběžně vybraných 78 nejužitečnějších titulů na Open Access. Oproti původním předpokladům došlo po prvním kole výběrového řízení k několika změnám. Více zde.

 • 1. 6. 2021

  Finální vyúčtování EIZ za období 2021

  Díky včasné úhradě zálohových faktur ze strany členských institucí mohla NTK uhradit platby poskytovatelům EIZ. Členským institucím bude v průběhu měsíce června rozesláno finální vyúčtování EIZ za období 2021, které bude obsahovat konečnou vyúčtovací fakturu a přílohu s vyúčtováním. Více zde.

 • 13. 4. 2021

  Sazby DPH u EIZ, zálohové platby

  V důsledku novely zákona o DPH platné od 1. 5. 2020 bylo nutno rozhodnout o zařazení každého EIZ buď do snížené sazby DPH (10 %), nebo základní sazby DPH (21 %), přičemž sazba u některých EIZ byla posuzována Generálním finančním ředitelstvím. Více zde.

 • 17. 3. 2021

  Instrukce pro autory na webu CzechELib

  U několika poskytovatelů EIZ CzechELib vyjednal pro členy svých konsorcií slevu, nebo úplné odpuštění poplatků za publikování v otevřeném režimu. Více zde.

 • 9. 3. 2021

  Všechny Smlouvy o zajištění a zpřístupnění EIZ na období 2021-2022 byly podepsány

  S projektem CzechELib uzavřelo na roky 2021-2022 Smlouvu o zajištění a zpřístupnění EIZ 48 institucí se zájmem o 38 EIZ, z toho 5 institucí se do projektu CzechELib zapojilo poprvé. Více zde.

 • 6. 1. 2021

  Stav podpisu dodatků o zrušení, případně snížení nárůstu cen EIZ na roky 2021 a 2022

  CzechELib vyjednal s vybranými poskytovateli EIZ zrušení, případně snížení meziročních nárůstů cen jednotlivých EIZ na roky 2021 a 2022 jako opatření ke snížení finančního dopadu COVID-19. Více zde.

 • 6. 1. 2021

  100 % licenčních smluv na období 2021-2022 je podepsáno

  Národní technické knihovně se ke dni 31. 12. 2020 podařilo uzavřít všech dvanáct licenčních smluv pro období 2021-2022. Více zde.