Aktuality

 • 17. 3. 2021

  Instrukce pro autory na webu CzechELib

  U několika poskytovatelů EIZ CzechELib vyjednal pro členy svých konsorcií slevu, nebo úplné odpuštění poplatků za publikování v otevřeném režimu. Více zde.

 • 9. 3. 2021

  Všechny Smlouvy o zajištění a zpřístupnění EIZ na období 2021-2022 byly podepsány

  S projektem CzechELib uzavřelo na roky 2021-2022 Smlouvu o zajištění a zpřístupnění EIZ 48 institucí se zájmem o 38 EIZ, z toho 5 institucí se do projektu CzechELib zapojilo poprvé. Více zde.

 • 17. 2. 2021

  Tradiční setkání zástupců členských institucí se uskutečnilo on-line

  NTK se rozhodla vzhledem k protiepidemickým opatřením uskutečnit setkání on-line, a to 20. ledna 2021. Více zde.

 • 6. 1. 2021

  Stav podpisu dodatků o zrušení, případně snížení nárůstu cen EIZ na roky 2021 a 2022

  CzechELib vyjednal s vybranými poskytovateli EIZ zrušení, případně snížení meziročních nárůstů cen jednotlivých EIZ na roky 2021 a 2022 jako opatření ke snížení finančního dopadu COVID-19. Více zde.

 • 6. 1. 2021

  100 % licenčních smluv na období 2021-2022 je podepsáno

  Národní technické knihovně se ke dni 31. 12. 2020 podařilo uzavřít všech dvanáct licenčních smluv pro období 2021-2022. Více zde.

 • 11. 12. 2020

  Licenční smlouvy na období 2021-2022

  Národní technické knihovně se daří uzavírat jednání s poskytovateli EIZ na roky 2021-2022. V současné době předkládají poskytovatelé EIZ nabídky NTK. Více zde.

 • 11. 12. 2020

  Ředitel NTK jmenován hlavním vyjednavačem smluv pro elektronické informační zdroje

  Hlavním vyjednavačem ve věci vyjednávání optimálních finančních i dalších smluvních podmínek transformačních smluv a ve věci pořizování, zpřístupňování a publikování elektronických informačních zdrojů byl jmenován ředitel Národní technické knihovny Martin Svoboda. Jmenování projednala a schválila Rada pro výzkum, vývoj a inovace. Více zde.

 • 4. 12. 2020

  Změna rozpočtu projektu

  Alokovaná částka na nákup Elektronických informačních zdrojů byla vyčerpána z 82 % a nespotřebované prostředky musí být vráceny poskytovateli dotace (MŠMT). Více zde.

 • 27. 10. 2020

  Zasedání Governing Council SCOAP3 se uskutečnilo online

  Ve dnech 20. a 21. října 2020 se sešel na Zoomu v on-line podobě Governing Council SCOAP3 za účasti 35 hlasujících členů (tedy usnášeníschopný). Více zde.

 • 8. 10. 2020

  Pilotní projekt SCOAP3 e-books

  Cílem pilotního projektu iniciativy SCOAP3 for Books je ulehčit přístup k vybraným vydaným knihám a monografiím, zejména učebnicím částicové fyziky na univerzitní úrovni a učebnicím v souvisejících disciplínách, jejich převedením do otevřeného režimu. Více zde.