Aktuality

 • 29. 4. 2020

  Záznam z webináře CELUS

  Dne 27. 4. 2020 proběhl webinář Vyhodnocování statistik EIZ v COUNTER 5 a využití systému CELUS. Kompletní záznam naleznete přímo v aktualitě. Více zde.

 • 7. 2. 2020

  Proběhlo setkání členských institucí

  Ve středu 5. 2. 2020 se setkali zástupci členských institucí CzechELib s realizačním týmem vedení projektu. Ballingův sál v NTK zaplnilo více než sto pověřených osob, které jsou v rámci institucí prvním kontaktem při realizaci jednotlivých kroků projektu. Více zde.

 • 14. 11. 2019

  Konference KRECon 2019 je za námi

  Proběhla konference Knowledge, Research and Education Conference (KRECon). Letošní podtitul zněl Open Access – Seeking balance. Více zde

 • 14. 8. 2019

  CzechELib Vás zve na konferenci KRECon 2019: Open Access – Seeking balance

  Letošní konference KRECon je věnována jednomu z hlavních témat současné vědecké komunikace, otázce otevřeného přístupu k vědeckým informacím - Open Access (OA). Více zde.

 • 23. 7. 2019

  První zasedání pracovní skupiny na vysoké úrovni při CzechELib

  Dne 19. června 2019 se na Úřadu vlády ČR sešla pracovní skupina na vysoké úrovni při CzechELib.Tato pracovní skupina má za cíl zastupovat ČR při jednání s vydavateli a relevantními partnery z EU pro spolupráci při implementaci Open Access (OA) v režimu zlatého přístupu. Více zde.

 • 31. 1. 2019

  Ozvěny lednového setkání členských institucí CzechELib

  24. ledna proběhlo výroční setkání členských institucí CzechELib. Představitelé projektu zástupcům institucí zprostředkovali ohlédnutí za rokem 2018, představili plánované aktivity na roky 2019 a 2020, informovali je o přípravách ERM systému a procesu generování statistik. Více zde.

 • 21. 1. 2019

  Editoři odborných časopisů vydavatelství ACS vystoupí na půdě NTK

  Americká chemická společnost pořádá ve spolupráci s Národní technickou knihovnou, CzechELib a VŠCHT konferenci zaměřenou na problematiku publikování v odborných časopisech. Akce je určena především pro studenty a doktorandy oborů z oblasti chemie, biologie a příbuzných věd. Více zde.

 • 18. 12. 2018

  Vláda nám dala zelenou

  Vláda na svém jednání 17. prosince 2018 vzala na vědomí informace k posledním třem připravovaným veřejným zakázkám na zajištění EIZ na období 2019+. To znamená, že tyto zakázky mohou být vyhlášeny ještě do konce roku. Více zde.

 • 12. 12. 2018

  21. zasedání Řídicího výboru – listopad 2018

  Hlavní projektový manažer Jiří Burgstaller přítomné informoval o stavu projektu – o posunutém termínu finálního vyúčtování pořízených EIZ na období 2018 – 2022 na prosinec 2018 a o veřejných zakázkách na EIZ na období 2019+, k jejichž vyhlášení by mělo dojít na konci listopadu 2018. Více zde.

 • 2. 10. 2018

  Seminář o analytických nástrojích InCites a SciVal

  CzechELib pod záštitou Rady vysokých škol a České konference rektorů uspořádal v září pracovní seminář o možnostech využití špičkových analytických nástrojů pro hodnocení publikačních aktivit InCities a SciVaI. Více zde.