Aktuality

 • 1. 10. 2021

  Proběhlo druhé setkání členských institucí v roce 2021

  Ve čtvrtek 23. 9. 2021 proběhlo druhé setkání se zástupci členských institucí CzechELib a to prezenčně v NTK i on-line. Ředitel NTK Martin Svoboda a vedoucí Licenční a administrativní jednotky CzechELib Jiří Jirát představili témata: Projekt NCIP VaVaI; Pořizování, správa a administrace přístupu k EIZ. Výhled na 2023—2027 i téma Open Access. Více zde.

 • 17. 2. 2021

  Tradiční setkání zástupců členských institucí se uskutečnilo on-line

  NTK se rozhodla vzhledem k protiepidemickým opatřením uskutečnit setkání on-line, a to 20. ledna 2021. Více zde.

 • 11. 12. 2020

  Ředitel NTK jmenován hlavním vyjednavačem smluv pro elektronické informační zdroje

  Hlavním vyjednavačem ve věci vyjednávání optimálních finančních i dalších smluvních podmínek transformačních smluv a ve věci pořizování, zpřístupňování a publikování elektronických informačních zdrojů byl jmenován ředitel Národní technické knihovny Martin Svoboda. Jmenování projednala a schválila Rada pro výzkum, vývoj a inovace. Více zde.

 • 30. 9. 2020

  RVVI navrhla Martina Svobodu do role hlavního vyjednavače ve věci vyjednání smluvních podmínek transformačních smluv

  Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) na zasedání v pátek 25. září 2020 schválila mandát pro hlavního vyjednavače k vyjednávání optimálních finančních i dalších smluvních podmínek transformačních smluv. Více zde.

 • 29. 4. 2020

  Záznam z webináře CELUS

  Dne 27. 4. 2020 proběhl webinář Vyhodnocování statistik EIZ v COUNTER 5 a využití systému CELUS. Kompletní záznam naleznete přímo v aktualitě. Více zde.

 • 7. 2. 2020

  Proběhlo setkání členských institucí

  Ve středu 5. 2. 2020 se setkali zástupci členských institucí CzechELib s realizačním týmem vedení projektu. Ballingův sál v NTK zaplnilo více než sto pověřených osob, které jsou v rámci institucí prvním kontaktem při realizaci jednotlivých kroků projektu. Více zde.

 • 14. 11. 2019

  Konference KRECon 2019 je za námi

  Proběhla konference Knowledge, Research and Education Conference (KRECon). Letošní podtitul zněl Open Access – Seeking balance. Více zde

 • 14. 8. 2019

  CzechELib Vás zve na konferenci KRECon 2019: Open Access – Seeking balance

  Letošní konference KRECon je věnována jednomu z hlavních témat současné vědecké komunikace, otázce otevřeného přístupu k vědeckým informacím - Open Access (OA). Více zde.

 • 23. 7. 2019

  První zasedání pracovní skupiny na vysoké úrovni při CzechELib

  Dne 19. června 2019 se na Úřadu vlády ČR sešla pracovní skupina na vysoké úrovni při CzechELib.Tato pracovní skupina má za cíl zastupovat ČR při jednání s vydavateli a relevantními partnery z EU pro spolupráci při implementaci Open Access (OA) v režimu zlatého přístupu. Více zde.

 • 31. 1. 2019

  Ozvěny lednového setkání členských institucí CzechELib

  24. ledna proběhlo výroční setkání členských institucí CzechELib. Představitelé projektu zástupcům institucí zprostředkovali ohlédnutí za rokem 2018, představili plánované aktivity na roky 2019 a 2020, informovali je o přípravách ERM systému a procesu generování statistik. Více zde.