Pravidla veřejných zakázek v ČR

Při výběru dodavatelů elektronických informačních zdrojů se musíme řídit zákonem č. 134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek („ZZVZ”). NTK/CzechELib podle tohoto zákona vystupuje v procesu veřejných zakázek jako centrální zadavatel v souladu s §9 ZZVZ.

V souladu se ZZVZ mohou vydavatelé zvolit jeden ze dvou následujících postupů:

  1. Budou ve vztahu k CzechELib vystupovat jako výhradní dodavatel EIZ a nabídku podají přímo.
  2. Rozhodnou se dodávat EIZ prostřednictvím pověřeného agenta.

Aktuální znění zákona č. 134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek v české verzi naleznete zde. Anglický překlad pro informativní účely naleznete zde.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím kontaktujte na adrese licensing@czechelib.cz.