Aktuality

28. 6. 2022

Finální vyúčtování EIZ za období 2022

Díky včasné úhradě zálohových faktur ze strany členských institucí mohla NTK uhradit platby poskytovatelům EIZ. Členským institucím bude v průběhu měsíce června rozesláno finální vyúčtování EIZ za období 2022, které bude obsahovat konečnou vyúčtovací fakturu a přílohu s vyúčtováním. Více zde.

27. 6. 2022

Odeslání Rámcové smlouvy o centralizovaném zadávání 2023+

Jednotlivým členským institucím byly odeslány Rámcové smlouvy o centralizovaném zadávání. Smlouvou instituce pověřují Národní technickou knihovnu, aby v jejich prospěch vyjednávala o přístupu a zajištění EIZ. Více zde.

24. 6. 2022

Finální sběr nových EIZ pro rok 2023+ je u konce

Ve spolupráci se členskými institucemi se NTK podařilo finalizovat výběr nových e-zdrojů, které bude CzechELib soutěžit v roce 2023+. Více zde.

Časová osa projektu

1. 1. 2017
Zahájení projektu
1. Q 2017
Vývoj pilotního systému pro sběr požadavků na zajištění e-zdrojů.
2. – 4. Q 2017
Vypracování výchozích projektových metodik.
3. - 4. Q 2017
Příprava základních právních dokumentů.
2017 - 2022
Zajišťování a zpřístupňování e-zdrojů pro členské instituce.
2018 - 2022
Monitorování využívání e-zdrojů.
2019 - 2020
Vyjednávání o způsobu financování nákupu e-zdrojů od r. 2021.
2021 - 2022
Hodnocení přínosů projektu, doporučení pro budoucí fungování centra.
31. 12. 2022
Ukončení projektu.
1. 1. 2023 – 30. 9. 2023
Odevzdání poslední zprávy z realizace projektu a finanční vypořádání.