Aktuality

8. 1. 2024

Alokace tokenů pro rok 2024

Úprava Metodiky pro přidělování tokenů/APC/článků v rámci licenčních smluv typu Read & Publish byla schválena Odbornou radou v prosinci 2023. U EIZ, kde je počet tokenů omezen, bude přerozdělení tokenů upraveno s ohledem na posun váhy platby a publikační činnosti ze současných 50:50 na 60:40 (váha platby bude zvýšena na 60 %). Jako vstupní data pro publikační činnost budou použity údaje z kompletního roku 2023 (všechny články, i ty, které nebyly otevřeny v režimu Open Access). Rozdělení tokenů na rok 2024 budeme rozesílat v první půlce února pověřeným osobám a OA administrátorům.

8. 1. 2024

100 % licenčních smluv na rok 2024 je podepsáno

NTK vypsala v roce 2023 tři veřejné zakázky. Všechny licenční smlouvy pro rok 2024+ jsou již podepsány.